Siim Sorokin

kultuuriuuringute teadur 0,85 k
PhD (folkloristika)

siim.sorokin@ut.ee

Kultuuriteaduste instituut_rahvaluule osakonna raamatukogu

Magistritööde ja -projektide kaitsmised folkloristika ja pärandirakenduste rahvusvahelisel õppekaval

Mongolian film festival

Esimene Eesti filmi päev Mongoolias