Sven Vabar

Sven Vabar (1977) on lõpetanud Tartu Ülikooli semiootikaosakonna bakalaureuse- ja magistriastmes. Magistritöö teemaks oli Uku Masingu maailmapilt. Töötanud 2007 ‒ 2013 Kirjandusmuuseumi kultuuri- ja kirjandusteooria töörühmas assistendina, 1998 ‒ 2003 Raadio Vaba Euroopa korrespondendina ning alates aastast 2000 vabakutselise kriitiku ja kultuuriajakirjanikuna. Kirjutanud ja avaldanud lühiproosat, võitnud 2010. aastal Tuglase novellipreemia. Koostanud artiklikogumiku „Luhtatulek“ Mehis Heinsaare loomingu kriitikast (sarjas Etüüde nüüdiskultuurist, nr 3, 2011), artiklikogumiku „Katsed nimetada saart“ eesti fantastikakriitikast (Etüüde nüüdiskultuurist, nr 4, 2013) ning proosakogumiku „Mitte-Tartu“ (Topofon, 2012).

#instituudist #kultuur
Näitus akadeemilisest pärandist Von Bocki majas

Näitus Von Bocki majas akadeemilisest pärandist

#instituudist
Jaak Põldmäe 80

Fotod - Värsiõpetuse sümpoosion: Jaak Põldmäe 80

#instituudist
Rebaste ristimine 2022

Lühiülevaade kultuuriteaduste instituudi rebasteerimisest