Sven Vabar

Image
Sven Vabar

Sven Vabar (s. 1977) on lõpetanud Tartu Ülikooli semiootikaosakonna bakalaureuse- ja magistriastmes. Magistritöö teemaks oli Uku Masingu maailmapilt. Alates 2020. aastast on ta Kunstiakadeemia kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudi doktorand, kus tema uurimisvaldkondadeks on Gilles Deleuze'i filosoofia ning linnaruumi kujutamine kunstis ja kirjanduses.

Sven on avaldanud lühiproosat Loomingus, Vikerkaares, Müürilehes, Sirbis ja Vihikus. Temalt on ilmunud jutukogumik "Ribadeks tõmmatud linn" (2023). 2010. aastal võitis ta Tuglase novellipreemia. Sven on koostanud artiklikogumiku „Luhtatulek“ Mehis Heinsaare loomingu kriitikast (sarjas Etüüde nüüdiskultuurist, nr 3, 2011), artiklikogumiku „Katsed nimetada saart“ eesti ulmekriitikast (Etüüde nüüdiskultuurist, nr 4, 2013) ning proosakogumiku „Mitte-Tartu“ (Topofon, 2012).

Kultuuriteaduste instituudi Tervisekuu bingo

Aprill oli kultuuriteaduste instituudis tervisekuu!

Vladimir Sazonov

Vladimir Sazonov