Sven Vabar

Sven Vabar (1977) on lõpetanud Tartu Ülikooli semiootikaosakonna bakalaureuse- ja magistriastmes. Magistritöö teemaks oli Uku Masingu maailmapilt. Töötanud 2007 ‒ 2013 Kirjandusmuuseumi kultuuri- ja kirjandusteooria töörühmas assistendina, 1998 ‒ 2003 Raadio Vaba Euroopa korrespondendina ning alates aastast 2000 vabakutselise kriitiku ja kultuuriajakirjanikuna. Kirjutanud ja avaldanud lühiproosat, võitnud 2010. aastal Tuglase novellipreemia. Koostanud artiklikogumiku „Luhtatulek“ Mehis Heinsaare loomingu kriitikast (sarjas Etüüde nüüdiskultuurist, nr 3, 2011), artiklikogumiku „Katsed nimetada saart“ eesti fantastikakriitikast (Etüüde nüüdiskultuurist, nr 4, 2013) ning proosakogumiku „Mitte-Tartu“ (Topofon, 2012).

Kultuuriteaduste instituut_rahvaluule osakonna raamatukogu

Magistritööde ja -projektide kaitsmised folkloristika ja pärandirakenduste rahvusvahelisel õppekaval

Mongolian film festival

Esimene Eesti filmi päev Mongoolias