Teet Toome

Teet Toome, MA (Tartu Ülikool, maailmakirjandus), orientalistika teadur. Peamiseks uurimisvaldkonnaks on budism, india ja tiibeti kultuurilugu. Täiendanud end Indias Delhi Ülikoolis (MA budoloogia alal) ja Hiina RV-s Shanghai Võõrkeelte Ülikoolis. Pidanud loenguid Tartu Ülikoolis, Tartu Rahvaülikoolis ja Budismi Instituudis. Avaldanud tõlkeid sanskriti keelest. „Ida mõtteloo leksikoni“ üks autoreid.

Eesti Teadusinfosüsteemis

UNESCO õppetooli uudiste arhiiv

Vaimse kultuuripärandi rakendusuuringute UNESCO õppetooli uudiste arhiiv
Kultuuriteaduste instituudi liikumiskuu 2023

Liikumiskuu jooksul tegid kultuuriteadlased pea seitse miljonit sammu