Teet Toome

Teet Toome, MA (Tartu Ülikool, maailmakirjandus), orientalistika teadur. Peamiseks uurimisvaldkonnaks on budism, india ja tiibeti kultuurilugu. Täiendanud end Indias Delhi Ülikoolis (MA budoloogia alal) ja Hiina RV-s Shanghai Võõrkeelte Ülikoolis. Pidanud loenguid Tartu Ülikoolis, Tartu Rahvaülikoolis ja Budismi Instituudis. Avaldanud tõlkeid sanskriti keelest. „Ida mõtteloo leksikoni“ üks autoreid.

Eesti Teadusinfosüsteemis