Tiiu Jaago

Image
Tiiu Jaago_KU instituut


Eesti rahvaluule dotsent

Kontakt   
Ülikooli 16-206
Tartu
tiiu.jaago@ut.ee
+372 737 5214
http://lepo.it.da.ut.ee/~tjaago/


Õppetöö
Rahvaluuleõppejõud olen olnud alates 1991. aastast. Kursuste väljatöötamisel lähtun peamiselt probleemõppe võimalustest. Kasutan meelsasti erinevaid õppekeskkondi (nii auditoorset kui ka elektroonilisi) ja kombineeritud eksamiülesandeid (praktilisest tööst Kirjandusmuuseumis teoreetilise kirjanduse süvaaruteludeni; kaasõppijate töö hindamisest eneseanalüüsini).

Teadustöö
Minu esimesed uurimused 1980. aastatel olid regilaulu mikrotasandi kujundist (epiteet, värvisõnad). 1990. aastate algusest lisandus perepärimuse ja lokaalse pärimuskultuuri uurimine, mis 1990. aastate teisel poolel kasvas pärimusliku ajaloo uurimiseks. 2000. aastatel olen enam süvenenud regilaulutraditsiooni sotsiaalajaloolisse konteksti ja 20. sajandi ajaloosündmuste kajastamisse pärimuslikus ajaloos. Praegu tegelen jätkuvalt nii regilaulu kui pärimusliku ajaloo uurimisega. Vähehaaval on uurimispilti lisandunud sellised märksõnad nagu piir, mitmekultuurilisus, internet. Mõistagi haakub kõigi eelnimetatud teemadega ka töö folkloristika ajaloo ning meetodiküsimuste alal. 

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

Loetavad ainekursused:

 
Eesti rahvaluule 
Pärimusliku ajaloo meetodid 
Regilaulu uurimise meetodid 
Teksti- ja kontekstikesksed meetodid folkloristikas 
Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu
Keskkond pärimuses 
Omaeluloolisus 20.sajandi uurimises