Ülo Valk

 

Image
Ülo Valk_Ku instituut

 

 

 

 

 

 

Eesti ja võrdleva rahvaluule professor
Kontakt
Ülikooli 16-210
Tartu
ulo.valk@ut.ee    
+372 737 5310
https://ut-ee.academia.edu/ÜloValk

Ülo Valk õppis TRÜ-s folkloristikat 1980–1986, seejärel töötas Keele ja Kirjanduse Instituudi rahvaluule sektori laborandi, teaduri ja vanemteadurina, 1993. a-st ka TÜ lektorina. 1994. a kaitses TÜs filoloogiadoktori kraadi, 1995. a-st eesti ja võrdleva rahvaluule erakorraline professor, 1998. a-st alates töötanud TÜ korralise professorina. Oli 2000–2001 folkloristika külalisprofessor Berkeleys California Ülikooli antropoloogia osakonnas; 2003–2004 Fulbright-stipendiaat Pennsylvania Ülikooli etnograafia ja folkloristika keskuses. Ü.Valk oli 2005-2009 Rahvusvahelise Rahvajutu Uurijate Seltsi ISFNR president. Peamised uurimisteemad on folkloori žanriteooria, usundiline folkloor sotsiaalses kontekstis ja India rahvausund. Ta on ajakirja Numen: International Review for the History of Religions toimetaja ning kahe teadusteema juht: rahvusvaheline projekt "Kaasavad paigad ja teekonnad: jagatud lood ja tähendusloome” (EMP340; 2020−2023) ning ”Mõistetamatuse mõtestamine rahvausundis: folkloristlikud vaated määramatusele” (PRG670; 2020–2024).

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis.

VKP loenglavastuse lõpupilt

Vabade kunstide professuuri loengetenduse loomislugu