Autor:
erakogu

Koostöö

Vaimse kultuuripärandi rakendusuuringute UNESCO õppetool aitab mõtestada kultuuripärandi ja selle kasutamisega seotud ühiskondlikke protsesse ning sotsiaalset ja majanduslikku konteksti, tehes koostööd kõigi asjassepuutuvate osapooltega pärandikandjatest ja uurijatest ametnike ning ettevõtjateni. Üks olulisi eesmärke on viia teadlaste ja üliõpilaste töö tulemused kultuuri- ja pärandivaldkonna praktikuteni – nendeni, kes kultuuripoliitikat kujundavad ja ellu viivad, seal hulgas vaimse kultuuripärandi vallas tegutsevate MTÜdeni. Ühiskonnauuringutega  seotud oskusteabele tuginedes juhitakse tähelepanu probleemidele, mis võivad kaasneda näiteks kultuuripärandiks nimetatud nähtuste kaubastamise või nende kasutamisega parteipoliitilises võitluses.

Õppetooli poole võib pöörduda:

  • eksperthinnangu saamiseks mõnes kultuuripärandiga seotud küsimuses
  • kestliku arengu suuniste ja väljakutsete selgitamiseks pärandipoliitika ja kultuurikorralduse vallas
  • arutelude ja seminaride korraldamiseks
  • koostööprojektide läbiviimiseks

UNESCO märk ja sellega kaasnev koostöö lisab õppetoolile usaldusväärsust osalemaks ka rahvusvahelistes uurimisprojektides, nt Euroopa horisont. Uue Euroopa Bauhausi võrgustikus on Tartu Ülikool akrediteeritud partneriks just UNESCO õppetooli kaudu. Elava pärandi ja kestliku arengu seoseid vaagivas LIVINDi projektis analüüsitakse õppetooli juhtimisel viise, kuidas pärimuslikud teadmised ja oskused aitavad kohaneda kliimamuutustes, rändes, energia- ja tervisekriisis väljenduvate väljakutsetega. Tihedat koostööd tehakse teiste UNESCO õppetoolidega, korraldades nii seminare, konverentse kui koostades ühispublikatsioone, nt Nommer/Normer konverents (2021), Slovak Ethnology erinumber (Vol 69, 2021, No.4). Aktiivselt osaletakse ka Põhjala-Balti vaimse kultuuripärandi võrgustikus.