Vladimir Saznov

Vladimir Sazonov, PhD (TÜ, ajalugu, 2010), orientalistika vanemteadur. On täiendanud ennast Göttingeni ülikoolis ja Baseli ülikoolis jt. Õppinud Lähis-Ida ajalugu, kirjandust, arheoloogiat, usundilugu ning keeli: sumeri, akkadi, hetiidi, ugariti, hurriidi, vana-pärsia ja pärsia. Alates 2001 a. osalenud rahvusvahelistel konverentsidel. Liige: International Association for AssyriologySociety of Biblical Literature, Eesti Akadeemiline Orientaalselts jne. Peamised uurimisvaldkonnad: Lähis-Ida riikide ideoloogiad, poliitiline ajalugu ja usundilugu (sh nt zoroastrism). Avaldanud mitmeid artikleid ja kirjutusi erinevates teadusajakirjades Eestis ja välismaal, aga ka populaarteaduslikes väliannetes (sh ajakirjades, ajalehtedes), tõlkinud ida tekste.

Eesti Teadusinfosüsteemis

Kultuuriteaduste instituudi Tervisekuu bingo

Aprill oli kultuuriteaduste instituudis tervisekuu!

Vladimir Sazonov

Vladimir Sazonov