Etnoloogia õppetöö

Etnoloogia tudengid omandavad erialakesksed teoreetilised lähenemisviisid ja meetodid. Allikaid ja näiteid analüüsides kujuneb arusaamine kultuuripärandi- ja mäluloomeprotsessidest tänapäeva argielus. Tutvutakse ka indiviidide ja kogukondade enesemääratluste ning sooliste ja subkultuuriliste identiteetide käsitlustega.  

Praktilisi ülesandeid lahendades õpitakse süvendatult kasutama etnograafiliste välitööde ja visuaalantropoloogia meetodeid, samuti saadakse kultuurianalüütilise teksti kirjutamise oskus.  

Seotud õppekavad:

#õppimine #ülikoolist
Lõpuaktus

Bakalaureuseõppe lõpuaktus

#õppimine #ülikoolist
Lõpuaktus

Magistriõppe lõpuaktus

#instituudist
Ulaanbaatar 2019