Foto:
Pixabay

Eesti Võrdleva Kirjandusteaduse Assotsiatsiooni konverents traumast ja tervenemisest

8.-9. juunil toimub Eesti Võrdleva Kirjandusteaduse Assotsiatsiooni rahvusvaheline konverents "Trauma and Healing: Storying Lives, Literary Engagements, Entangled Memories". 

Trauma kontseptuaalne raamistik on pikka aega püsinud kirjandus-, kultuuri- ja mäluuringute fookuses, keskendudes nii kollektiivsele kui individuaalsele mälule, nii olemuselt laiaulatuslikele ajaloolistele sündmustele kui igapäevaelulistele nähtustele. Inimühiskonnale lisaks on see kaasanud ka planeedi heaolu ja tuleviku küsimusi, hoides fookuses mineviku tajumise ja tõlgendamise viiside omapärad, kuid ulatudes ka tulevikku, toimides nii eri valdkondade sees, kuid ulatudes neist üle inter- ja transdistsiplinaarse teoreetilise ja kriitilise raamistikuna, mida rakendatakse nii humanitaar- kui sotsiaalteaduste eri harudes kui ka teraapilises praktikas ja inimõiguste organisatsioonide töö korraldamisel vägivaldse ja sõjalise konflikti tingimusis. 

24. veebruaril alanud Vene sõjaline agressioon Ukraina vastu, mis on nõudnud tuhandete tsiviilelanike elusid, põhjustanud selle sajandi suurima humanitaarkriisi ja sundinud Ukrainas pagulusse või sisepagulusse lahkuma peaaegu üle poole riigi elanikest toob trauma mõiste uue aktuaalsusega esile, andes põhjust üle vaadata eelnevad teadmised selles vallas ning kaaluda nende rakendatavust Ukraina sõja kontekstis, tõstatades küsimuse uue traumaalase mõistestiku ja üliolulisena ka selle praktiliste, traumaatilise kogemusega toimetulekule ja sellest paranemisele suunatud rakendusvõimaluste väljatöötamiseks. 

Osa konverentsist on pühendatud Ukraina sõjale, keskendudes sõjakogemuse kujutamisele kirjanduses, visuaalses meedias ja elulooraamatutes.


Konverentsi töökeel on inglise keel, posterettekanded on oodatud ka hispaania, prantsuse ja saksa keeles.
Ootame ettekandeid, mis keskenduvad traumaatilise kogemusega toimetuleku viisidele ja paranemisteekondadele ja -viisidele nii nagu seda on vahendatud kirjanduses, elulookirjutuses ja muude kultuurimeediumite kaudu, tõstes samas fookusesse ka nende rolli ja võimalused traumaatilise kogemuse mõju leevendamisel. 

Palun saatke 250-300 sõnaline ettepanek ja umbes 100-sõnaline lühike elulookirjeldus aadressile evka2023korraldus@lists.ut.ee hiljemalt 25. märtsiks 2023. Ühtlasi on oodatud ka ettepanekud paneelaruteludeks, mida palutakse saata hiljemalt 15. märtsiks 2023. 
 

Rohkem infot leiad konverentsi kodulehelt. 

 

 

#rahvusvaheline #teadus
Thread Crosses

Charles Ramble'i avatud loeng: „Thread Crosses and Their Use in Tibetan and Himalayan Rituals“

#rahvusvaheline #teadus
Mongoolia konverents

Rahvusvaheline konverents „Mongolid: traditsioonid ja modernsus“

#teadus

Pema Choedon kaitseb doktoritööd „Unseen homeland: the construction of Tibet in the diaspora“

18. jaanuaril kell 13.00 kaitseb Pema Choedon doktoritööd „Unseen homeland: the construction of Tibet in the diaspora“.