Autor:
Pixabay

Eesti Võrdleva Kirjandusteaduse Assotsiatsiooni konverents traumast ja tervenemisest

8.-9. juunil toimub Eesti Võrdleva Kirjandusteaduse Assotsiatsiooni rahvusvaheline konverents "Trauma and Healing: Storying Lives, Literary Engagements, Entangled Memories". 

Trauma kontseptuaalne raamistik on pikka aega püsinud kirjandus-, kultuuri- ja mäluuringute fookuses, keskendudes nii kollektiivsele kui individuaalsele mälule, nii olemuselt laiaulatuslikele ajaloolistele sündmustele kui igapäevaelulistele nähtustele. Inimühiskonnale lisaks on see kaasanud ka planeedi heaolu ja tuleviku küsimusi, hoides fookuses mineviku tajumise ja tõlgendamise viiside omapärad, kuid ulatudes ka tulevikku, toimides nii eri valdkondade sees, kuid ulatudes neist üle inter- ja transdistsiplinaarse teoreetilise ja kriitilise raamistikuna, mida rakendatakse nii humanitaar- kui sotsiaalteaduste eri harudes kui ka teraapilises praktikas ja inimõiguste organisatsioonide töö korraldamisel vägivaldse ja sõjalise konflikti tingimusis. 

24. veebruaril alanud Vene sõjaline agressioon Ukraina vastu, mis on nõudnud tuhandete tsiviilelanike elusid, põhjustanud selle sajandi suurima humanitaarkriisi ja sundinud Ukrainas pagulusse või sisepagulusse lahkuma peaaegu üle poole riigi elanikest toob trauma mõiste uue aktuaalsusega esile, andes põhjust üle vaadata eelnevad teadmised selles vallas ning kaaluda nende rakendatavust Ukraina sõja kontekstis, tõstatades küsimuse uue traumaalase mõistestiku ja üliolulisena ka selle praktiliste, traumaatilise kogemusega toimetulekule ja sellest paranemisele suunatud rakendusvõimaluste väljatöötamiseks. 

Osa konverentsist on pühendatud Ukraina sõjale, keskendudes sõjakogemuse kujutamisele kirjanduses, visuaalses meedias ja elulooraamatutes.


Konverentsi töökeel on inglise keel, posterettekanded on oodatud ka hispaania, prantsuse ja saksa keeles.
Ootame ettekandeid, mis keskenduvad traumaatilise kogemusega toimetuleku viisidele ja paranemisteekondadele ja -viisidele nii nagu seda on vahendatud kirjanduses, elulookirjutuses ja muude kultuurimeediumite kaudu, tõstes samas fookusesse ka nende rolli ja võimalused traumaatilise kogemuse mõju leevendamisel. 

 

Rohkem infot leiad konverentsi kodulehelt. 

 

 

ESITIS konverents

Tontidest, UFO-dest, projektipõhisest rahastusest ja religioonidevahelisest dialoogist – loe ja vaata, mis toimus rahvusvahelisel konverentsil ESITIS 2024!

Kadri Voorand

Uueks Tartu Ülikooli vabade kunstide professoriks saab muusik Kadri Voorand

Pixabay

Y-põlvkonna noor võib eelistada elada välismaal Eesti väärtusruumi tõttu