Autor:
Kätri Kübar

Folkloristide 16. talvekonverents "Anomaaliad folklooris ja kultuuris" 2.–3. juunil 2022 Mooste mõisas

2.-3. juunil toimub Mooste mõisas folkloristide 16. talvekonverents “Anomaaliad folklooris ja kultuuris”. Kuna seekordne üldteema keskendub anomaaliatele, on ka selline toimumisaeg päris paslik.

Konverentsil otsitakse vastuseid küsimustele, kuidas on folklooris anomaaliaid ja anomaalseid kogemusi mõtestatud, kas üleloomulik on alati anomaalne, kas anomaaliaid saab näha ka teooriates jne.

Kahepäevasel väljasõidukonverentsil saab kuulata 18 ettekannet folkloristidelt, usundiuurijatelt ja etnoloogidelt. Konverents algab teoreetilisemate käsitlustega, mis otsivad vastuseid küsimustele, mismoodi mõtestada anomaalset ja üleloomulikku ning millal sai alguse tänapäevane arusaam „anomaalsest“. 

Enamik ettekannetest tugineb ettekandja enda kogutud välitööde materjalidele. Kuulaja saab teada nii Põhja-Ameerika põlisrahvaste uskumustest tulnukatesse kui ka krati-taolistest uskumusolenditest Kirde-India hõimurahvaste seas. Arutletakse Siberi eestlaste seast kogutud uskumuste ja vepsa naise surmalähedase seisundi kirjelduse üle. Samuti ei jää tähelepanuta Eesti temaatika alates ilmalinnu kujutelmast eesti regivärsilistes loomislauludes, lõpetades tätoveerimise ajalooga.

Konverentsi töökeeled on eesti ja inglise keel, korraldajad TÜ eesti ja võrdleva rahvaluule osakond ja Akadeemiline Rahvaluule Selts. Konverentsi toetavad Eesti Teadusagentuur (PRG670), Eesti Kultuurkapital ja Eesti Akadeemiline Usundiloo Selts. 

Konverentsi teesid ja kava