Autor:
Erakogu

Jätkulugu: Mongoolia uuringute laboris töötab sotsiaalantropoloogia teadur Mari Valdur

Image
Mari Valdur


Veebruaris ühines kultuuriteaduste instituudiga sotsiaalantropoloogia teadur Mari Valdur, kelle postdoktorantuuriprojekti "Sooline afektiivsus: Kategooriad, kapitalism ja etnograafia Mongoolias" rahastab ETAG. Ta töötab vastloodud Mongoolia uuringute laboris ja Orientalistikakeskuses Ülo Valgu ja Alevtina Solovyova juhendamisel. Pisut Mari huvidest ja käesolevast projektist tema enda sõnul:

Käisin Mongoolias esimest korda pooljuhuslikult 2012. aastal, kui olin seljakotirändurina teel Tartust Pekingisse. See oli just enne mu sotsiaalantropoloogia magistrantuuri SOASes, Londoni Ülikoolis, mille lõputöö tarvis läksin tagasi, et uurida turismi Põhja-Mongoolias. Olen nüüdseks Mongoolias veetnud kokku üle kahe aasta omades nii sealset töö- kui põhjalikku välitöökogemust. Esialgu köitis mind läänemaailmast üsna erinev kultuuriruum, samas kui riigi post-sotsialistliku tausta tõttu oli ka palju sarnast Eestiga. Mu huvid on viimasei kümne aasta jooksul endas hõlmanud maakasutusõigust, turismi, linnastumist, sugu, sugulust, kapitalismi, meditsiini, ja seksuaal- ja reproduktiivtervist. Minu praeguse projekti "Sooline afektiivsus: Kategooriad, kapitalism ja etnograafia Mongoolias" eesmärk on avaldada samanimeline etnograafiline monograafia, mis põhineb eelneval 15-kuusel antropoloogilisel välitööl Mongoolia pealinnas Ulaanbaataris, mille tegin Helsingi Ülikooli doktorantuuri raames. Nüüdseks on üsna rohkesti kirjutatud Euraasia (post-)sotsialismi ja sotsiaalse soo kujunemisest. Samas on kapitalismi ja soo suhestuse mõtestamine on alles tärkav ja pidevalt täienev uurimissuund, millesse panustab minugi töö. Uudse lähenemisena toob see ETAGi rahastatud projekt kokku afekti- ja soouuringud, mõistmaks, miks teatud soostruktuurid on muutustele vastupidavad, samas kui teistel on võime käiku lükata sotsiaalseid muutusi isegi eneseüleselt. Avan seda teemat spetsiifiliste näidetega, kaasates fookust sotsiaalsetele liikumistele, seksuaalhariduse YouTube'i video koostamisele, strukturaalsete kohandamise programmidele ja subjektiivsusele teadustöös. Seeläbi haakub projekt afektiteooria, soo-uuringute, post-sotsialismi, kapitalismi, Mongoolia ja Aasia uuringute, ning uurimismetodoloogiate arenguga. Loodan antud projektiga raamistada viimase kümne aasta kogemused, ning mul on väga hea meel seda teha siin, Tartus, kust see teekond algselt alguse sai.


Loe lisaks ka uudist värskelt avatud Mongoolia uuringute laborist.

Doktoritöö

Valentina Punzi kaitseb doktoritööd „Making (hi)stories in Amdo: voices, genres, and authorities“

ESITIS konverents

Tontidest, UFO-dest, projektipõhisest rahastusest ja religioonidevahelisest dialoogist – loe ja vaata, mis toimus rahvusvahelisel konverentsil ESITIS 2024!

Kadri Voorand

Uueks Tartu Ülikooli vabade kunstide professoriks saab muusik Kadri Voorand