Autor:
Pixabay

Mongoolia uuringute labori eesmärk on arendada koostöösuhteid Eesti ja Mongoolia vahel

Tartu Ülikooli Orientalistika keskuse juures tegutseb Mongoolia uuringute labor. Selle eesmärk on on korraldada, jätkata ja koordineerida teadusuuringuid, hariduslikke ja avalikke projekte ning ekspertiisi, mis käsitlevad Mongoolia ja sellega seotud kogukondade eri aspekte piiriüleselt. Samuti arendada koostöösuhteid Mongoolia ja Eesti vahel.  


Laboratooriumi huvid keskenduvad Sise-Aasia ja postsotsialistliku Kesk-Aasia piirkondadele, kultuuridele, majandusliku ja poliitilise arengu eripäradele, kultuuridevahelistele ja geopoliitilistele suhetele ning käimasolevatele protsessidele, mis mõjutavad kohalikke ja ülemaailmseid kogukondi. 

Mongoolia pakub rikkalikke ja mitmekesiseid näiteid, mis on väärtuslikud erinevate uurimisvaldkondade jaoks - multikultuursus, budismi, šamanismi ja ökokosmoloogia eripärad; kaasaegne nomaadlus; postsotsialistlik areng; postkoloniaalsed ja rahvuslikud ideoloogiad; demokraatia ja tasakaalupoliitika; kohalike ja globaalsete katastroofide käsitlemise strateegiad jne.

Mongoolia ja mongoli kogukonnad esindavad olulisi teemasid sealse piirkonna kultuurilistes, poliitilistes ja majanduslikes protsessides. Selle valdkonna teadusuuringud ja koostöö annavad võimaluse paremini mõista põhjuseid, perspektiive ja riske tänapäeva Aasia ja Euroopa suhete laiemas mõõtkavas. Mongoolia uuringute laboris on plaanis viia läbi uuringuid, mis puudutavad Mongoolia kultuuri ja ühiskonda laiemalt, samuti korraldada Eesti-Mongoolia ühisüritusi ja hariduskursusi teadlastele ja üliõpilastele.

Sel aastal on Mongoolia uuringute laboris plaanis korraldada ja läbi viia kolm suuremat üritust: Mongoolia uuringute konverents (märtis), Eesti päevad Mongoolia riiklikus ülikoolis (juunis) ning Mongoolia filmifestival Eestis (novembris).Loe ka Mongoolia uuringute laboris töötava sotsiaalantropoloogia teadur Mari Valduri lugu.

#koostöö #teadus

Etnoloogia osakonna uurimisprojektist „Mäletamise paljusus Balti ajaloomuuseumides: praktikad ja väljakutsed“

Etnoloogia osakonna uurimisprojekt „Mäletamise paljusus Balti ajaloomuuseumides: praktikad ja väljakutsed“  kaaskorraldajaks konverentsile „Post-Socialist Memory Cultures in Transition“.
#instituudist #koostöö #rahvusvaheline
Kohtumine Hue Ülikooli rahvusvahelisete suhete ülikooliga

Ülikooli teadlased alustavad koostööd Vietnami kolleegidega

#teadus
Complit.

Ajakirja CompLit. Journal of European Literature, Arts, and Society erinumber „Uued kriitilised ja teoreetilised lähenemised võrdlevas kirjandusteaduses“