Jinseok Seo doktoritöö "The role of shamanism in Korean society in its inter- and intra-cultural contacts" kaitsmine 6. juunil 2013

Neljapäeval, 6. juunil kaitseb Jinseok Seo Tartu Ülikooli kultuuriteaduste ja kunstide instituudis doktoriväitekirja teemal "The role of shamanism in Korean society in its inter- and intra-cultural contacts" filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks eesti ja võrdleva rahvaluule alal. Kaitsmine toimub TÜ nõukogu saalis algusega kell 12.15. Jinseok Seo juhendaja on professor Ülo Valk (TÜ kultuuriteaduste ja kunstide instituut), oponendid: dr. Mihály Hoppál (Ungari Teaduste Akadeemia Etnoloogia Instituut) ja dr Aado Lintrop (Eesti Rahvaluule Arhiiv, Eesti Kirjandusmuuseum).

Käesolev dissertatsioon koosneb neljast eraldiseisvast artiklist, mis on ilmunud akadeemilistes ajakirjades Eestis, Lõuna-Koreas, Leedus ja Ungaris alates 2007. aastast. Šamanismi ja teiste traditsiooniliste usundite vahelised tugevad sidemed on Koreast loonud ainulaadse kuvandi, samas pole selge, kuidas pealetungiv lääne kultuur šamanismi kujundab. Sellal kui varasemad uurimused on oma olemuselt olnud eelkõige diakroonilised, tegeledes kontseptualiseerimise ja kirjeldamise küsimuste ning ajalooliste transformatsioonidega, keskendub käesolev väitekiri šamanismi rollile Korea kultuuri kujundajana kultuuride kokkupuutel. Šamanismi vaadeldakse mitte pelgalt kui reliktset kultuuripärandit, vaid ka kui kaasaegset majanduslikku ressurssi. Käesolevas väitekirjas sisalduvates artiklites käsitletud peamised teemad on järgmised: kangelaslikkuse tunnusjooned ja naiskangelastest peategelased Korea mütoloogias - Korea šamanistliku pärandi kajastumine mütoloogias, vaimulike atribuutide sekulariseerimise protsess ja etnosümbolism, Korea šamanismi pärimuslik roll katalüsaatorina Korea kultuuri erinevate osade segunemisel väljaspoolt tulevate kultuurimõjudega, Korea šamanismi uus potentsiaal kaasaegses kultuuritööstuses. Korea šamanismi iseloomustab terve rida isetekkelisi ja süstematiseerimata elemente, mida on lõpuks ka rahvuspärandina tunnustatud ning mis on pidevalt kujundanud Korea rahva mõttemaailma, igapäevaelu ja meelelahutusvaldkonda.

Väitekirja PDF-vormingus faili on võimalik alla laadida aadressilt http://hdl.handle.net/10062/30236