Merili Metsvahi

Image

 

 

 

 

 

eesti ja võrdleva rahvaluule kaasprofessor

Kontakt    
Ülikooli 16-213
Tartu
merili.metsvahi@ut.ee
+372 737 6256
https://ut-ee.academia.edu/MeriliMetsvahi

Merili Metsvahi on sündinud 1973. a, lõpetanud TÜ eesti ja võrdleva rahvaluule erialal (BA 1998, MA 2000) ja kaitsnud samas 2007. a doktorikraadi (väitekiri „Indiviid, mälu ja loovus: Ksenia Müürsepa mõttemaailm folkloristi pilgu läbi”). Töötanud aastast 2001 TÜ eesti ja võrdleva rahvaluule osakonnas teadurina ja vanemteadurina, uurimisvaldkondadeks on olnud eesti rahvausund, libahundipärimus, muistend kui žanr ja isikukeskse uurimise metodoloogia,  naine eesti rahvaluules, abielu modernismieelses Eestis ja eesti perekonna ajalugu.

Koostanud kõrgkooliõpiku „Folkloristlikud välitööd“, muinasjutukogumiku „Sõsara sõrmeluud. Naised eesti muinasjuttudes“ ning raamatu „Regivärsist netinaljadeni. Sissejuhatus rahvaluulesse” (viimane koos Ülo Valguga). Kuulub Akadeemilise Rahvaluule Seltsi juhatusse ning on ISFNRi (International Society for Folk Narrative Research) ja Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi liige. Saanud kahel korral (2015 ja 2018) ajakirja Keel ja Kirjandus aastapreemia parima artikli eest kultuuriloo ja folkloristika valdkonnas.


CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis.

Loetavad ainekursused:

Folkloristlikud välitööd
Folkloristlikud välitööd. Sissejuhatus
Naine eesti folklooris ja ühiskonnas
Rahvaluule õpetamise võimalusi koolis

#instituudist #kultuur
Näitus akadeemilisest pärandist Von Bocki majas

Näitus Von Bocki majas akadeemilisest pärandist

#instituudist
Jaak Põldmäe 80

Fotod - Värsiõpetuse sümpoosion: Jaak Põldmäe 80

#instituudist
Rebaste ristimine 2022

Lühiülevaade kultuuriteaduste instituudi rebasteerimisest