Autor:
Mariana Tulf

Mikrokraadiprogramm "Tänapäeva kultuurikorraldaja"

"Tänapäeva kultuurikorraldaja" mikrokraadiprogramm annab kaasaegse ja põhjaliku ülevaate riiklikust kultuuripoliitikast, täiendab teadmisi kolmanda sektori ja mittetulundusühenduste olemusest ja rollist ühiskonnas. Programmi eesmärk on arendada oskust koguda erarahastamise kaudu kultuurile vahendeid, koostada turundusplaani ning korraldada keskkonnahoidlikke kultuurisündmusi.

Mikrokraadi kestuseks on kaks semestrit. Õpe toimub Tartu südalinnas, peamiselt Ülikooli 16 õppehoones. Õppetöö toimub sessioonõppes ning on seega mugavalt kohaldatav töö- ja eraeluga. Programmijuht on Jana Reidla, ent kaasatud on ka mitmeid teisi külalislektoreid ja valdkonnas tegutsevaid praktikuid. 

Sihtrühm: 

Kohalike omavalitsuste kultuuritöötajad, projektijuhid, assistendid ja vabatahtlikud kultuurivallas tegutsejad, kes soovivad uusi pädevusi omandada, ent ka need, kes soovivad kultuurikorralduse alal töötama hakata.

Õpiväljundid:

Programmi edukalt läbinu valdab kiiresti arenevas kultuurikorralduse valdkonnas edukaks tegutsemiseks vajaminevaid oskusi ja teadmisi: 1) oskab suhestada oma organisatsiooni või projekti üldise kultuuripoliitikaga; 2) valdab kultuuriturunduse võtteid; 3) orienteerub keskkonnapoliitika terminites ja oskab sündmusi korraldada keskkonnamõjudega arvestavalt; 4) tunneb ja oskab kasutada erarahastamise kaasamise võimalusi ja meetodeid; 5) tunneb kolmanda sektori rolli kultuuri edendamises, omab ülevaadet vabakonna olemusest ning oskab leida viise vabaühenduste tegevuses osalemiseks. 
 

Hindamine: 

Lõpetamiseks nõutav positiivne tulemus kõigis ainetes


Mikrokraadi kestus ja maht:

01.09.2022 - 20.06.2023; 390 akadeemilist tundi (80 tundi auditoorset, 310 tundi iseseisvat tööd), 15 EAP.

Maksumus: 

750 eurot

Registreerumine:

23.05.2022 - 21.08.2022

Registreeru siin

Õppijad auditooriumis

Mitmesse mikrokraadiprogrammi kandideerimise tähtaega pikendati 28. jaanuarini

tudengid

Täiendusõpe

Coursera logo

Tartu Ülikooli üliõpilased ja töötajad saavad osaleda populaarse õppeplatvormi Coursera kursustel