Autor:
Andero Kalju

Mitmesse mikrokraadiprogrammi kandideerimise tähtaega pikendati 28. jaanuarini

Täiskasvanud õppijaid oodatakse kevadsemestril algavatesse mikrokraadiprogrammidesse, mille õppetöö toimub töötavale inimesele sobivas sessioon- või veebiõppe vormis. Avaldusi saab esitada 21. jaanuarini 2024.

Mitmesse mikrokraadiprogrammi kandideerimise tähtaega pikendati 28. jaanuarini.

2023/2024. õppeaasta kevadsemestril pakub Tartu Ülikool ettevõtluse ja majanduse, hariduse, infotehnoloogia, tervishoiu, turunduse, kestliku arengu, õiguse ja ühiskonna alal 19 mikrokraadiprogrammi, mille hulgas on ka mitu uut: „Avaliku sektori ettevõtja meistriklass“, „Farmakognoosia“, „Kaasaegsed finantsinstrumendid“, „Küberpoliitika ja -õigus“, „Oskused rahvusvaheliseks karjääriks“, „Pilvepõhiste rakenduste disain ja DevOps“ ning „Rohepöörde väljakutsete lahendamine“.

„Pakume mikrokraadiõpet kolmandat aastat ning senine kogemus on näidanud, et täiskasvanud õppijad on programmid väga hästi vastu võtnud. Tagasiside järgi hinnatakse võimalust omandada uusi ning kinnistada olemasolevaid teadmisi ja oskusi töötavale inimesele sobilikul ajal ja parajas mahus. Selle õppeaasta sügissemestril alustas ülikooli mikrokraadiprogrammides õppimist üle 400 õpihuvilise,“ ütles Tartu Ülikooli õppeprorektor Aune Valk. „Rõõmu teeb, et 90% tagasisideküsitlusele vastanutest soovitab mikrokraadiprogrammi oma sõbrale, tuttavale ja kolleegile ning pooled vastanutest on huvitatud õpingute jätkamisest tasemeõppes,“ lisas Valk.

Mikrokraadiprogramm on pikem tervikliku sisuga täiendusõppeprogramm, milles arvestatakse tööturu vajadustega. See on loodud tasemeõppeainete põhjal ja osalejad õpivad üldjuhul koos üliõpilastega. Mikrokraadiprogrammide maht on 12–30 EAP-d ja need kestavad enamasti semestri või kaks. Programmi läbinu saab soovi korral jätkata tasemeõppes.

Õppima oodatakse vähemalt keskharidusega õppijaid, kuid mitmes programmis tuleb arvestada lisatingimustega. Täpsemat infot mikrokraadiprogrammide sisu, tähtaegade ja tingimuste kohta leiab ülikooli kodulehelt iga programmi tutvustuse juurest.

Kultuuriteaduste instituut_foto 2021

Mikrokraadiprogramm "Tänapäeva kultuurikorraldaja"

tudengid

Täiendusõpe

Coursera logo

Tartu Ülikooli üliõpilased ja töötajad saavad osaleda populaarse õppeplatvormi Coursera kursustel