Autor:
/Unsplash

Professor Nelli Piattoeva avalik loeng „Restor(y)ing (post)socialist childhoods“

21. novembril kell 16.15–17.45 peab Lossi 36 ruumis 204 Tampere Ülikooli haridussotsioloogia professor Nelli Piattoeva ingliskeelse loengu Restor(y)ing (post)socialist childhoods

Osaleda saab ka Zoomis: https://ut-ee.zoom.us/j/94217408821?pwd=c0F2c1VPYjRQMzlyUlBUZXBRMWl1Zz09.

Tampere Ülikooli haridus- ja kultuuriteaduskonna professor Nelli Piattoeva tutvustab oma loengus „(Post)sotsialistliku lapsepõlve taas(jutus)tamine“ koostööprojekti „Recollect/Reconnect: Crossing the Divides through Memories of Cold War Childhoods“ käigus tehtud tööd, milles kasutati kollektiivse biograafia meetodit kombineeritult kunstipraktikaga. Projektis keskenduti teadlastest ja kunstnikest osalejate lapsepõlvekogemustele sotsialistlikes ja postsotsialistlikes ühiskondades Euroopas ja mujal. Kollektiivne biograafia loob mälulugusid, et uurida subjekti kujunemise mikromomente ja -protsesse diskursiivse mõju ning afektiivsete ja materiaalsete seoste kaudu. Projekti raames koguti lapsepõlve igapäevamälestusi postsotsialistlike riikide elanikelt. Koguti mälulugusid, mis olid kas kustutatud või unustatud, tähtsusetuks peetud või essentsialiseeritud, parimal juhul külma sõja säilinud raamistikus nostalgiliselt ümber tõlgendatud. Piattoeva käsitleb oma loengus näiteks küsimusi, mida saame lapsepõlvemälestusi uurides teada hariduse, lapsepõlve ja postsotsialistlike ühiskondade kohta või kuidas ja milleks on vaja uurimistööd, mis toob kokku eri teadusvaldkondade uurijad, kunstnikud ja teadlased ühelt ning teiselt poolt Euroopa tegelikke ja kujuteldavaid piire, mis laienevad väljapoole tüüpilisi teadustulemuste levitamise ruume, kaasates avalikkust näiteks muuseumides tehtava töö kaudu.

Nelli Piattoeva on Tampere Ülikooli haridussotsioloogia professor. Teadustöös keskendub ta koolijuhtimise muutuvatele vahenditele (nt andmestumine) ja hariduse tähtsusele ühiskonna juhtimises (nt formaalse hariduse roll riigi ülesehitamisel). Samuti huvitab teda sotsialistlik ja postsotsialistlik ajalugu ning eelkõige lapsepõlv ja kooliharidus sotsialismi ja postsotsialismi tingimustes neis elanute mälestuste ja piirkonnas tehtud teadusuuringute kaudu. Nelli Piattoeva on ka rahvusvaheliste hindamisuuringute labori kaasdirektor. Tampere Ülikoolis juhib ta erialadevahelist transnatsionalismi ja transformatsiooni teaduskeskust TRANSIT.