Aimar Ventseli raamatuesitlus Ida-Saksa punkiskeenest 15. jaanuaril

Reedel, 15. jaanuaril algusega kell 18.00 leiab Eesti Rahva Muuseumi "Maailma ja rahvad" üritustesarjas aset Aimar Ventseli 2020. aasta sügisehakul Berghahni kirjastuses ilmunud Ida-Saksa punki käsitleva monograafia „PUNKS AND SKINS UNITED. Identity, Class and the Economics of an Eastern German Subculture“ esitlus ühes meeleolu loova DJ-seti ja punkbändi Huiabella Fantastica minikontserdiga.

Sündmus on tasuta, kuid nõutav on eelnev registreerumine numereeritud istekohtadele hajutatult paigutamiseks. Raamatuesitlusosa on jälgitav ka veebivahendusel.

Saksamaal on üks maailma aktiivseimaid punkskeenesid. Punkkultuuri ajalugu on selles riigis aastakümnete vanune ning seal välja kujunenud pungi stiil ja vorm on omaette nähtus. Raamat on enam kui viieaastase uurimistöö tulemus rõhuasetusega Ida-Saksa punk- ja skinheadkultuurile, mida analüüsin laiemas ühiskondlikus kontekstis. Uurimus lähtub teesist, mille kohaselt on punk deindustrialiseerunud endises SDV-s võimalus põgeneda töölisklassi marginaliseerimise ja madala ühiskondliku staatuse tõttu tekkinud prekariaadi seisusest. Kui töötu on Saksamaal valitsevatest ühiskondlikest normidest lähtudes võrdsustatud “parasiidiga”, keda töötavad inimesed peavad ülal pidama, siis underground-kultuur pakub alternatiivset asendusühiskonda (substitute society), kus indiviid saab ennast realiseerida ning hierarhiaredelil tõusta. Samuti portreteerib raamat Ida-Saksa punki kui Saksamaa taasühinemise kaotajate põlvkonna reaktsiooni antud sündmusele.
Just sotsiaalmajandusliku konteksti esiplaanile seadmine ongi antud uurimuse eripäraseim joon. Teadusliku raamistiku loomisel pole pidama jäädud üksnes sotsioloogiliste, semiootiliste või kultuuriteaduslike teooriate juurde, vaid kaasatud on ka majandus- ja riigiteaduste ning kuritegevuse uurimise teooriad. Nii käsitletakse monograafias mõningate subkultuuride analüüsi traditsiooniliste teemade (stiil, gender, identiteet) kõrval neidki aspekte, millel subkultuuride uuringud siiani on vähe peatunud – näiteks subkultuuride vaheline vaen, vananemine ja pereelu subkultuuri liikmena, subkultuuri liikmete elu väljaspool subkultuuri, eriti just töötamine, subkultuuri ideoloogia ja retoorika erinevus praktikast.

Õhtu kava

18.00 Aimar Ventsel, "Punks and Skins United: Identity, Class and Economy of East German Subculture" raamatuesitlus ja diskussioon, mida juhib Karin Leivategija. Jakob Hurda saalis. NB! Kantakse üle ka veebis, link lisatakse ERMi kodulehele.

19.30 DJ Ventsel: teemakohane miljööõhtu, taustaks virtuaalnäitus + dokfilmi katked „Pets ja Berliin“, Jakob Hurda saali ees

20.00 punkbändi HUIABELLA FANTASTICA punkkontsert, Jakob Hurda saalis

NB! Sotsiaalse distantseerumise nõuete tagamiseks on vajalik registreerida oma osalemine ERMi kodulehel. Osaleda saab ka üksnes meelepärasel ürituseosal eraldivõetuna, andes sellest registreerumisel teada.

Lisaks oma osaluse registreerimisele, palun
* kanna palun kogu ürituse vältel maski.
* hoia distantsi saalivälisel alal teiste külalistega. Saalis on kõik kohad nummerdatud.
* jää koju, kui oled haige või kokku puutunud haigetega.

Raamatuesitlusõhtu FB-sündmuse leht.

Lisainfo: Aimar Ventsel.