Alina Oprelianska

Image
Alina Oprelianska

 

 

 

 

 

eesti ja võrdleva rahvaluule osakonna doktorant ja nooremteadur

alina.oprelianska@ut.ee

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Kultuuriteaduste instituut_rahvaluule osakonna raamatukogu

Magistritööde ja -projektide kaitsmised folkloristika ja pärandirakenduste rahvusvahelisel õppekaval

Mongolian film festival

Esimene Eesti filmi päev Mongoolias