Autor:
Mari Valdur

Alustav Mongoolia uuringute blogi ootab kaastöid

Tere tulemast vastloodud Mongoolia uuringute blogi lehele!

Blogi hakkab avaldama teadustekste, välitöö raporteid, fotoesseesid, päevakohaste sündmuste ja arengute kajastusi, teadus- ja välitöö subjektiivust ja/või mongoliks-olemist puudutavaid reflektsioone, teemakohaseid loovkirjutisi, mille fookus nõuab sedalaadi lähenemist, teadusartiklite ja raamatute lühitutvustusi autorite endale poolt, mis on suunatud laiemale lugejaskonnale jne. Erandkorras ja vajaduspõhiselt avaldame ka anonüümseid postitusi.

Palume kaastööd vormistada eesti või inglise keeles. Kahjuks praegu puuduvad meil ressursid mongooliakeelsete postituste toimetamiseks ja avaldamiseks, aga me loodame, et tulevikus see muutub. Postitused avaldatakse blogis ainult nende originaalkeeles, kui autor ise ei esita postitust meile kahekeelsena.

Ootame tekste, mis jäävad 500-3000 sõna juurde, kuid sõltuvalt postituse fookusest ja formaadist, oleme paindlikud. Viited palume postitusse lisada hüperlinkidena. Postitustele, mis on juba hästi formuliseerunud teadustekst, palume lisada viited Harvardi viitesüsteemile vastavalt.

Kui Sul on tekkinud huvi blogisse panustada postituse näol, palun võta ühendust Mari Valduriga (osakoormusega teadur TÜ Mongoolia uuringute laboris) meiliaadressil mari.valdur@ut.ee.

Postituse avaldamisele eelnevalt palume autoril meile saata ka enda lühitutvustuse (2-5 lauset). See võib sisaldada ka linke autori teistele töödele, veebilehele või näiteks autoriga seotud sotsiaalmeedia lehele. Palume siis võimalusel lisada ka foto autorist ning postituse sisuga seotud visuaalmaterjali/foto.

Jääme ootama kaastöid või nendega seotud küsimusi!