Andrus Org

Image
Andrus Org_Ku instituut

 

 

 

 

 

Andrus Org on sündinud 1974. aastal, lõpetanud 1998. aastal Tartu Ülikooli eesti ja soome-ugri filoloogia eriala ning täiendanud ennast kirjandusteaduse alal Helsingi Ülikoolis. 2001. aastal kaitses eesti kirjanduse ja rahvaluule erialal teadusmagistrikraadi tööga “Ulmekirjandus: žanri dimensioonid”. 2017. aastal omandas doktorikraadi (PhD), kaitstes väitekirja teemal „Eesti ulmekirjanduse žanrid ja nende poeetika“. Alates 1993. aastast kuni tänaseni on ta töötanud Tartu Herbert Masingu Koolis eesti keele ja kirjanduse õpetajana. 2008. aastast töötab eesti kirjanduse lektorina Tartu Ülikoolis,  tegeledes eesti keele ja kirjanduse eriala õpetajakoolituse ja täienduskoolitusega. On avaldanud teadusartikleid mitmetes erialastes kogumikes ning ajakirjas Keel ja Kirjandus. On tegelenud põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava arendusega ning korraldanud üleriigilisi eesti kirjanduse olümpiaade üldhariduskoolidele. Eesti Kirjanduse Seltsi (EKS) ja Eesti Võrdleva Kirjandusteaduse Assotsiatsiooni (EVKA) liige. Hobideks on korvpalli-, akordioni- ja mälumäng.

Eesti Teadusinfosüsteemis