Bakalaureuse- ja magistritööde kaitsmised rahvaluule osakonnas 30. ja 31. mail 2012

Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule osakonna 2012. aasta bakalaureusetööde kaitsmised toimuvad 30. mail ja magistritööde kaitsmised 31. mail von Bocki õppehoones Ülikooli 16-212.

Bakalaureusetööde kaitsmiste ajakava 30. mail 2012

Kell 10.15

Linda Pärn: Sensitiivid tänapäeva eesti rahvausundis: nende kujutamine kogumikus "Eesti nõiad". Juhendaja prof. Ülo Valk * Oponent teadur Merili Metsvahi

Kell 11.00

Kaija Rumm: "Kui mina noorelt mängisin" folkloristlik analüüs Eesti Rahvaluule Arhiivi allikate põhjal. Juhendajad dots. Tiiu Jaago ja dr. Janika Oras * Oponent Kadri Tamm

Kell 11.45

Jaan Sudak: Irdhingekujutelm Kihnu memoraatides. Juhendaja teadur Merili Metsvahi * Oponent doktorant Toomas Pajula

Kell 12.30

Kadri Villem: Kurja silma uskumus Setomaal 1994.-1996. aastal kogutud materjali põhjal: teemakeskne ja žanrianalüütiline käsitlus. Juhendaja dots. Ergo-Hart Västrik * Oponent magistrant Liis Reha

 

Magistritööde kaitsmiste ajakava 31. mail 2012

Kell 10.15

Moon Meier: Tänapäevase jutuvestmise mõtestamisvõimalusi: András Bereczi ja Terje Lillmaa seisukohad. Juhendaja dots. Risto Järv * Oponent dr. Anu Korb

Kell 11.15

Mari Suits: Vandenõuteooriad kui tõlgendussüsteem ja maailmapilt. Vaateid Uuele Maailmakorrale. Juhendaja prof. Ülo Valk * Oponent doktorant Kristel Kivari

Lähem info: Liilia Laaneman, TÜ eesti ja võrdleva rahvaluule osakond, tel. 7375304, e-mail  liilia.laaneman@ut.ee.