Folkloristid kogunevad Narvas kuuluvusest rääkima

4.-6. oktoobril toimub Narvas noorte folkloristide konverents „Kuulumise ja eristumise praktikad“, kus kohtuvad üle 60 teadlase 14 riigist. 

Seitsmes rahvusvaheline noorte folkloristide konverents „Negotiations of Belonging“ jätkab TÜ eesti ja võrdleva rahvaluule osakonna ja Leedu kirjanduse ja folkloori instituudi ellu kutsutud ürituste sarja. Konverentsil osalevad noored uurijad ja kraadiõppurid, et tutvustada oma uurimistööd rahvusvahelisele publikule ning sõlmida erialaseid kontakte.

„Kuuluvus on eluline ja emotsionaalne teema, sest me kõik teeme iga päev asju, mis meid ühtedega liidavad ja teistest lahutavad,“ sõnab teemavaliku kohta konverentsi korraldustoimkonna liige Elo-Hanna Seljamaa. „Tänapäeval rännatakse varasemast rohkem, nii vabatahtlikult kui ka sunnitult, ja see mõjutab ka paigalejääjaid. Folkloristika osakonnas on käsil mitu uurimisprojekti kuulumise ja mittekuulumise loomisest ja kogemisest Eestis. Konverents aitab asetada siin toimuva rahvusvahelisse konteksti, võrrelda tänast eilsega ning mõista argielus peituvaid võimalusi erinevustega toimetulekuks.“

Ettekannete kõrval on ürituse kavas kohtumised ja töötoad, kus käsitletakse Narva ja eesti-vene kogemuste näitel kuulumise temaatika erinevaid tahke ning võimalusi nende käsitlemiseks. Programmis on ka kaks plenaarloengut, milles kõnelevad rahvusvahelised eksperdid: Suurbritannia professor Nira Yuval-Davis ning, „Soome 100” programmi raames, dotsent Tuulikki Kurki Soomest.

Ettekandeid kuulama ja töötubades osalema oodatakse kõiki huvilisi. Programmi ja teesivihiku leiab ürituse kodulehelt.

Konverentsi toetavad Eesti kultuurkapital, Eesti teadusagentuur (projekti „Traditsioon, loovus ja ühiskond: vähemused ja alternatiivsed diskursused“ vahendusel), Euroopa Liidu regionaalarengu fond (Tartu ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA), Hasartmängumaksu nõukogu, Peipsi koostöö keskus, TÜ rahvusteaduste baasfinantseerimise grant („Folkloristlik vaade kuulumisele ja mitte-kuulumisele Eestis“) ja Soome instituut Eestis.

Konverentsi korraldab Tartu ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule osakond koostöös TÜ kultuuriteaduste ja kunstide doktorikooli, TÜ Narva kolledži, Tartu NEFA rühma ja Leedu kirjanduse ja folkloori instituudiga.

Lisainfo: Elo-Hanna Seljamaa, korraldustoimkonna liige, elo-hanna.seljamaa@ut.ee