Jinseok Seo doktoritöö "The role of shamanism in Korean society in its inter- and intra-cultural contacts" kaitsmine 6. juunil 2013

Neljapäeval, 6. juunil kaitseb Jinseok Seo Tartu Ülikooli kultuuriteaduste ja kunstide instituudis doktoriväitekirja teemal "The role of shamanism in Korean society in its inter- and intra-cultural contacts" filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks eesti ja võrdleva rahvaluule alal. Kaitsmine toimub TÜ nõukogu saalis algusega kell 12.15. Jinseok Seo juhendaja on professor Ülo Valk (TÜ kultuuriteaduste ja kunstide instituut), oponendid: dr. Mihály Hoppál (Ungari Teaduste Akadeemia Etnoloogia Instituut) ja dr Aado Lintrop (Eesti Rahvaluule Arhiiv, Eesti Kirjandusmuuseum).

Käesolev dissertatsioon koosneb neljast eraldiseisvast artiklist, mis on ilmunud akadeemilistes ajakirjades Eestis, Lõuna-Koreas, Leedus ja Ungaris alates 2007. aastast. Šamanismi ja teiste traditsiooniliste usundite vahelised tugevad sidemed on Koreast loonud ainulaadse kuvandi, samas pole selge, kuidas pealetungiv lääne kultuur šamanismi kujundab. Sellal kui varasemad uurimused on oma olemuselt olnud eelkõige diakroonilised, tegeledes kontseptualiseerimise ja kirjeldamise küsimuste ning ajalooliste transformatsioonidega, keskendub käesolev väitekiri šamanismi rollile Korea kultuuri kujundajana kultuuride kokkupuutel. Šamanismi vaadeldakse mitte pelgalt kui reliktset kultuuripärandit, vaid ka kui kaasaegset majanduslikku ressurssi. Käesolevas väitekirjas sisalduvates artiklites käsitletud peamised teemad on järgmised: kangelaslikkuse tunnusjooned ja naiskangelastest peategelased Korea mütoloogias - Korea šamanistliku pärandi kajastumine mütoloogias, vaimulike atribuutide sekulariseerimise protsess ja etnosümbolism, Korea šamanismi pärimuslik roll katalüsaatorina Korea kultuuri erinevate osade segunemisel väljaspoolt tulevate kultuurimõjudega, Korea šamanismi uus potentsiaal kaasaegses kultuuritööstuses. Korea šamanismi iseloomustab terve rida isetekkelisi ja süstematiseerimata elemente, mida on lõpuks ka rahvuspärandina tunnustatud ning mis on pidevalt kujundanud Korea rahva mõttemaailma, igapäevaelu ja meelelahutusvaldkonda.

Väitekirja PDF-vormingus faili on võimalik alla laadida aadressilt http://hdl.handle.net/10062/30236

***

Defence of Jinseok Seo's PhD Dissertation "The role of shamanism in Korean society in its inter- and intra-cultural contacts" on June 6, 2013

PhD student of the Institute of Cultural Research and Fine Arts Jinseok Seo will defend his PhD theses "The role of shamanism in Korean society in its inter- and intra-cultural contacts" in the Assembly Hall of the University Council at 12.15 on June 6th, 2013. Doctoral theses were supervised by Professor Ülo Valk; oponents will be Dr. Mihály Hoppál (Institute of Ethnology, Hungarian Academy of Sciences) and Dr. Aado Lintrop (Estonian Folklore Archives, Estonian Literary Museum).

This dissertation is composed of 4 separate articles written for academic journals in Estonia, South Korea, Lithuania and Hungary since 2007. I intended to seek out the futuristic virtues of Korean shamanism and propose a scheme to refine the possibility of a comparative perspective with Western folkloristics and religious studies related with shamanism and folk belief. While previous studies of Korean shamanism mainly concentrated on diachronic research, such as conceptualisation, characteristics and historical transition, this dissertation attempts to concentrate on shamanism’s role in modulating Korean culture in its inter-cultural contacts. The most important topics that will be dealt with in the articles presented in this dissertation are: the characteristics of heroism and prominent role of the female gender in Korean mythology – a reflection of traditional features of Korean shamanism; the transition of original attributes as a guardian of ‘Koreanness’; the traditional role of shamanism as a catalyser for the blending of other cultures with Korean cultural strata; and shamanism’s new potential in the culture industry of the new era. The combination of these inexplicable factors, generated spontaneously, was at last given the appellation of tradition, something that constantly affects the ways of thought, life and entertainment for the Korean people.

PDF-version of the PhD theses can be downloaded at http://hdl.handle.net/10062/30236