Journal of Ethnology and Folkloristics esitlus ERM-is

Reedel, 29. jaanuaril kell 15 esitletakse Eesti Rahva Muuseumi näitusemajas (J. Kuperjanovi 9) interdistsiplinaarse teadusajakirja Journal of Ethnology and Folkloristics (JEF) uut numbrit. Värske numbri (Vol. 3.1.) kaastööd käsitlevad individuaalse ja kogukonnaidentiteedi loomist, säilitamist ning muutumist nii minevikus kui kaasaja globaliseeruvas maailmas.

JEF on Eesti Rahva Muuseumi, Eesti Kirjandusmuuseumi ja Tartu Ülikooli ühisväljaanne. Eelretsenseeritav väljaanne on avatud kaastöödele, mis käsitlevad etnoloogia, folkloristika, museoloogia, kultuuri- ja sotsiaalantropoloogia ainevaldkondi. Oodatud on nii konkreetsete kultuurinähtuste empiirilisel analüüsile keskenduvad uurimused, kui ka teoreetilise suunitlusega artiklid. Ajakirja indekseerivad Anthropological Index Online ja C.E.E.O.L.

Lisainfo: https://www.jef.ee.

JEF Vol. 3.1. sisukord:

Toomas Gross - Farewell to Fiestas and Saints? Changing Catholic Practices in Contemporary Rural Oaxaca

Alexandr M. Pashkov - Studies of Local Lore as a Form of Ethnic Consciousness: The Karelians of Olonets Province in the Nineteenth and Twentieth Centuries

Taive Särg - Context-Related Melodies in Oral Culture: An Attempt to Describe Words-and-Music Relationships in Local Singing Tradition

Anu Kannike - Refuge or Resource: Home and Nostalgia in Postsocialist Estonia

Ester Võsu, Maarja Kaaristo - An Ecological Approach to Contemporary Rural Identities: The Case of Tourism Farms in South-East Estonia

Kaidi Tamm - On Some Aspects of the Lilleoru Community

Pille Pruulmann-Vengerfeldt, Agnes Aljas - Digital Cultural Heritage – Challenging Museums, Archives and Users

Notes & Reviews

Konrad Vanja, Elisabeth Tietmeyer - The Museum of European Cultures of the Staatliche Museen zu Berlin as a Platform of Intercultural Dialogue