Krzysztof Ulanowski

Krzysztof Ulanowski on dotsent (doktorant) Gdański Ülikooli sotsiaalteaduskonna sotsiaalantropoloogia osakonnas. Tema peamised teaduslikud huvid ei ole seotud mitte ainult antropoloogia, vaid ka religiooniuuringute, ajaloo, klassikalise ja orientalistikaga. See kajastub nii; uurimisteema, st. Mesopotaamia tsivilisatsiooni mõju uurimine hellenistlikule (ja hellenistlikule) tsivilisatsioonile, religiooni, maagia ja ennustamise erinevused ajaloos ja kaasajal, antiikkultuuride antropoloogia, religioonide ja kultuuride vahelised piirid, pühaduse ja tõrjutuse erinevused usundisfääris ning ka usuvähemuste probleemid Pommeris ja tänapäeva maailma maagilised riitused; ning kuulumine teadusorganisatsioonidesse Poola Orientalistide Selts (PTO), Londoni Klassikaühing (CA), Piiblilise Kirjanduse Selts (SBL), Rahvusvaheline Assüüriaühing (IAA), Societas Philologa Polonorum (PTF), Vahemere Arheoloogia Üldühing (GAMA). Ta on rahvusvahelise Melammu projekti juhatuse liige, on teinud oma uurimistööd nii akadeemilistes keskustes Pariisis, Padovas ja Ateenas kui ka välitööd Mehhikos, Bhutanis ja Podlasie's (Poola). Ta on rohkem kui viiekümne publikatsiooni autor: raamatute, raamatute peatükkide ja artiklite autor.