Marina Grišakova uurimisrühm osaleb Tulevikukirjade projektis

Professor Marina Grišakova uurimisrühm “Narratiiv, Kultuur, Kognitsioon” osaleb rahvusvahelises võrdlevas uuringus “Kas maailm ei saa enam kunagi endiseks? Kirjad koroona järgsest tulevikust.” Uuringut koordineerivad Twente ülikooli (Madalmaad) teadlased Anneke Sools (psühholoogia, tervise ja tehnoloogia osakond) ja Yashar Saghai (filosoofia). Rahvusvahelisse uurimiskonsortsiumisse kuuluvad koos Tartu Ülikooli (prof. Grišakova uurimisrühm) ka Londoni King’s kolledži, Hannoveri Leibnizi ülikooli, Kreeta ülikooli, Bruno Kessleri Religiooniuuringute keskuse (Itaalia), Vita-Salute San Raffaele ülikooli (Itaalia) ja Ida-Soome ülikooli teadlased. Materjalid koondatakse Twente ülikoolis loodud rahvusvahelisse andmebaasi. Twente ülikooli uurimisrühm on tulevikukirjade formaati ning narratiivset meetodit kasutanud Kreeka ELi referendumi eelses uuringus.

Käesolev uuring teostub pandeemia ainulaadses olukorras. Kasutades varemalt haridus- ja terviseuuringute kontekstis rakendatud "projektiivsuse" kontseptsiooni. Uuritakse, kuidas pandeemia eriolukorras erinevates ühiskondades tulevikku kujutletakse ja mudeldatakse, millised on esilekerkivad ajalisuse mudelid ning milline on praeguste stsenaariumide ja valikute võimalik mõju tuleviku ühiskonnale. Prof. Grišakova uurimisrühm rakendab tulevikunarratiivide tõlgendamisel narratoloogia meetodeid, sh ka kronotoopset analüüsi.  Tulevikukirjade analüüs võimaldas „kroonotoobi“ mõistet ökokriitika seisukohast ümber mõtestada ning tekstiuuringutelt kultuuriuuringutele üle kanda.

Uuringu seisukohast on olulised järgmised tegurid:
1) sotsiaalse katkestuse (kriisi) olukord ning selle võimalik mõju vastajate arusaamadele ja hoiakutele: tegemist on kvalitatiivse uuringuga, mille käigus ilmnevad hiilivate sotsiaalsete muudatuste märgid;
2) ajalisuse konstrueerimine ja stsenaariumipõhine mõtlemine kriisinarratiivides;
3)  võimalus lühiajalist uuringut longituuduuringuga kombineerida ning jälgida pandeemia kulgemise mõju tulevikuprojektsioonidele.

Hetkel analüüsib uurimisrühm esimese pandeemialaine ajal 2020.a. kevadel Euroopa, Põhja- ja Lõuna-Ameerikas, Austraalias ning Uus-Meremaal kogutud kirju. Selle töö tulemusena ilmuvad ajakirja Futures erinumber (2021), artiklid Aacheni teadlaste toimetavas kogumikus Pandemic Storytelling (2022) ning muud publikatsioonid. Plaanis on projektitulemusi tutvustada ka Eesti meedias.    

Projekti videoülevaade: https://www.youtube.com/watch?v=wjD_682ENBk&t=9s&ab_channel=YasharSaghai 

ESITIS konverents

Tontidest, UFO-dest, projektipõhisest rahastusest ja religioonidevahelisest dialoogist – loe ja vaata, mis toimus rahvusvahelisel konverentsil ESITIS 2024!

Kadri Voorand

Uueks Tartu Ülikooli vabade kunstide professoriks saab muusik Kadri Voorand

Pixabay

Y-põlvkonna noor võib eelistada elada välismaal Eesti väärtusruumi tõttu