Autor:
Mariana Tulf

Miks soovitavad vilistlased just maailmakirjanduse eriala õppida? (MA)

Kui oled huvitatud kirjandussuhetest või tahad õppida nägema eesti kirjandust maailmakirjanduslikul taustal, tule õppima maailmakirjanduse magistriõppesse! 

 

Mõned mõtted meie vilistlastelt:

Kaisa Ling: "Maailmakirjanduse erialalt sain tööriistad, mida kaasas kandes suudan kartmatult üleilmse kultuurikülluse sees ringi liikuda, leida ootamatutest nurgatagustest plahvatuslikku inspiratsiooni ning sellele toetudes kirjutada, muusikat teha või – äärmiselt oluline! – olla hea ja huvitav vestluspartner."

Inga Sapunjan:  "Magistrantuur süvendas põhilisi tekstipädevusi: (ka võõrkeeltes) lugemisoskust, tekstianalüüsi, -loomet ning andis tekstide ohjeldamiseks kultuuriajaloolisi ja teooriaalaseid teadmisi. Mitmekesine seminaride programm võimaldas oma tööprotsessi ja -vilju piisavalt vahendada suuliselt ja ka kirjalikult, nii et kadus alaline pelgus esinemise ees ja kirjalik argumenteerimine ei tekitanud enam suurt kimbatust. Selle asemele tekkis hämmastus, millisel määral on võimalik kirjanduse kaudu tabada elu, inimolu, kultuuri põhiprintsiipe ja sõnastada halle alasid ning seda siis teistega jagada! Magistritöö kirjutamine õpetas süvenemist ja enesereguleerimist. Ühtlasi sain aimu, et selle asemel et miski päriselt valmis saaks, tekib seda, mida edasi ja teistmoodi uurida, aina juurde.

Ootamatult leidsin magistrantuuris endale kursusekaaslasest elukaaslase – see ei pruugi, aga võib juhtuda ka Sinuga!"

Agne Pilvisto: "Oludes, kus humanitaarne kõrgharidus juba pikemat aega riiklike repressioonide all kannatab, julgustaksin tulevasi üliõpilasi kõigest hoolimata võtma ette rännak kirjandusloo keerdkäikudesse – ehkki esialgu jääb küll ilmselt selgusetuks, kuhu see täpsemalt välja peaks jõudma. Teekond kulgeb igaühel isemoodi – aut inveniam viam, aut faciam, nagu ütleks ladinlane – ja nii kaugele või sügavale, kui keegi oma samme seada söandab. Omaenda lõputuna näiva akadeemilise curriculumi põhjal võin aga öelda, et ilma aegades ja ruumides orienteeruda aitava kirjasõnata oleks tunduvalt keerulisem läbi pääseda mistahes, sh ülikoolisüsteemi kitsaskohtadest ja jõuda lõpuks ehk ka teatava sisemise vabaduseni."


Maailmakirjanduse magistriõpe pakub: 

 • teadmisi maailmakirjanduse ajaloost ja tänapäevast;  
 • oskust käsitleda kirjandusi võrdlevalt, näha seoseid kirjanduste vahel ja eesti kirjandust maailmakirjanduslikul taustal; 
 • põhjalikku ülevaadet kirjandusteooriast ehk näitab mitmekülgselt, millistel erinevatel viisidel on võimalik kirjandust mõtestada ja analüüsida; 
 • erinevate kunstimeediumide (pilt, heli, keel, film, uued meediad) vaheliste suhete uurimist; 
 • uurimishuvidele vastavaid valikaineid teistelt humanitaarerialadelt, oskust näha seoseid teiste distsipliinidega.   
 • oskust arutleda kirjandusteoste üle nii suuliselt kui ka kirjalikult; 
 • avaraid praktikavõimalusi kirjandusväljal (kriitikapraktika, kirjastuspraktika; tõlkepraktika, teadus- ja kultuurikorralduspraktika); 
 • akadeemilise magistritöö alternatiivina magistriprojekti koostöös ülikooli välise asutusega (nt võimalust koostada näitus, teha ilukirjanduslik tõlge, anda välja raamat vms);  
 • loovkirjutamist: luule, proosa, dramatiseerimine, kriitika, tõlge, elulugu; 
 • varasema töökogemuse arvestamist õppetöös; 
 • rahvusvahelist teadussuhtlust ja kultuurikontakte;  
 • osalemist kirjanduselus; 
 • võimalust õppida välismaal; 
 • ettevalmistust doktoriõppeks.  

 Õppetöö toimub üle nädala kolmapäeviti ja neljapäeviti. 

 

Tutvu lähemalt õppekavaga: https://ut.ee/et/oppekavad/kirjandus-ja-teatriteadus


Avalduste vastuvõtt 26. juunini. 

 


Kultuuriteaduste instituudi kõik õppekavad: 

Eesti keeles on viis õppekava: 

Inglise keeles on üks õppekava: 

Magistriõppesse kandideerimiseni on jäänud
tudengid koridoris

Sel kevadel avab Tartu Ülikool doktoriõppes 189 õppekohta

Lahtiste uste päev, kultuuriteaduste instituut, kirjandus ja kultuuriteaduste õppekava

Lahtiste uste päev kultuuriteaduste instituudis pakub nii loovust kui ka huumorit