Autor:
Takuro Hasegawa

Näituse “Markets, Magic, and Shapeshifting in Northeast India: Some Visual Notes from a Folkloristic Perspective” avamine 19. aprillil

19. aprillil avatakse Ülikooli 16 II korrusel näitus "Turud, maagia ja kujundite muutmine Kirde-Indias: Mõned visuaalsed märkmed folkloristlikust vaatenurgast".

See näitus jälgib etnograafilisi ja uurimuslikke fookusi rahvapärasest elust, maagilistest praktikatest ja inimloomade muundumistest Kirde-Indias visualiseerituna maailmavaadete - uurija enda eluloo ja nende kohtuvate universumite - kokkupuute kontekstis. Mõned fotod on täis imestust, mõned on informatiivsed ja mõned näitavad aastatepikkusest ühistööst toitunud suhtlust ja sõprust. 

Näitusel osalevad Ülo Valk ja Takuro Hasegawa (teaduskoostööpartner), kuraator ja kaastöötaja on Margaret Lyngdoh.

Seda uurimistööd on toetanud Eesti Teadusagentuuri projekt PRG670. 

Lisateavet saab Margaret Lyngdohilt: lyngdoh@ut.ee.

 

 

Kultuuriteaduste instituudi Tervisekuu bingo

Aprill oli kultuuriteaduste instituudis tervisekuu!

Vladimir Sazonov

Vladimir Sazonov