Rahvusvaheline jätkusuutlikkuse konverents Eesti Rahva Muuseumis

Konverentsile “Sustainability in Practice: DIY Repair, Reuse and Innovation” (30.10.–2.11.2024) registreerumine on avatud. 

Konverents tõstab esile isetegemise ja kogukondlike praktikate olulisuse ökoloogilises jätkusuutlikkuses ning heidab valgust parandamisele, taaskasutusele ja argisele leiutamisele nii minevikus kui ka tänapäeval. Esineb 83 teadlast ja spetsialisti enam kui 15 riigist, kes tutvustatavad traditsioonilisi jätkusuutlikke praktikaid ning uusi kogukondlikke ettevõtmisi, mis lähtuvad kultuuripärandist ja ringmajanduse põhimõtetest. Kliimakriisi tingimustes otsib konverents näiteid ja lahendusi kultuuri ja ajaloo poolt kujundatud säästlikest tegevusviisidest, millel võib oma roll olla kestlikuma tuleviku loomisel. 

Konverentsi peakorraldajaks on Tartu Ülikooli etnoloogia doktorant ja ERMi teaduri Tenno Teidearu. 

Konverents on info ja programm on kättesaadav konverentsi kodulehel.

Ajakirjanike vestlusring

Keerukate teemade selgitamisel on teadlased ajakirjanikele väga oodatud partnerid

Doktorant teeb laval ettekannet

Kalendrisse kirja: doktorantide kolme minuti loengute konkurss toimub 2. oktoobril

Doktoritöö

Valentina Punzi kaitseb doktoritööd „Making (hi)stories in Amdo: voices, genres, and authorities“