Autor:
Peeter Paaver

Sõda ja terror Iisraelis: Gaza konflikti olemus ja õiguslik olukord

Image
Külalislektor

14. märtsil kell 18.15 toimub Tartu Ülikooli Orientalistikakeskuses vestlusring Eesti peaprokuröri ja Tartu Ülikooli juuraõppejõu Andres Parmasega terrorirühmitus Hamasi 7. oktoobril 2023. aastal toimunud terrorirünnakust Iisraeli vastu, sellele järgnenud Iisraeli sõjalisest operatsioonist ja seonduvatest rahvusvahelis-õiguslikest küsimustest.

Üirtus leiab aset von Bocki majas aadressil Ülikooli 16 auditooriumis 214. Kõik huvilised on teretulnud. Aerutelu ja loeng toimub eesti keeles.

Pikaajaline kohtunik, rahvusvahelise kriminaalõiguse ekspert, hetke Eesti peaprokurör ning Tartu Ülikooli juuraõppejõud Andres Parmas jagab muljeid visiidist Iisraeli, kohtumistelt sealse välisministeeriumi ja justiitsministeeriumi ametnikega, mille käigus anti muuhulgas ülevaade Hamasi 7.10.2023 terrorirünnakutest ja Iisraeli vastumeetmetest.

Visiidi raames külastas Parmas mitut rünnakupaika ja kohtus nii rünnakud üle elanud kohalikega kui ka ohvrite lähedastega. Samuti käsitleb Andres Parmas Iisraeli–Hamasi konflikti õiguslikke aspekte ja Rahvusvaheliaes kohtus (ICJ - International Court of Justice) pooleli olevat kohtuasja, mille Lõuna-Aafrika Vabariik on Iisraeli vastu genotsiidivastase konventsiooni rikkumise etteheitega algatanud.

Arutelu ja olukorra tutvustuse käigus vastab Andres Parmas ka kohapeal üleskerkinud küsimustele ning vestlusringi ning mõttevahetuse käigus proovitakse leida mõistetavaid selgitusi nagu ka olukorrakirjeldusi toimunule, mis on viimasel ajal tekitanud rohkelt vastakaid arvamusi ning isegi õiguslikke probleeme muuhulgas ka Eestis.

Mongolian countryside

Eesti ja Mongoolia suhted: Avastusretked ja digilahendused

Lecture series

Külalisloengute sari Hiina keskaegsetest tekstidest

Erakogu pilt

12. märtsil peab külalisloengu dr Liviu Mihail Iancu: "Kontaktid Lääne-Pontiuse Kreeka linnade ja Lähis-Ida vahel arhailisel perioodil"