Autor:
Tartu Ülikool

Tule meile magistriõppesse!

Tänasest saab SAIS-is esitada avaldusi Tartu Ülikooli eesti- ja võõrkeelsesse magistriõppesse astumiseks.

Kultuuriteaduste instituudis on neli magistriõppekava:

  • Kirjandus- ja teatriteadus, kus on võimalik spetsialiseeruda eesti kirjanduse, maailmakirjanduse või teatriteaduse erialale. Mitmekülgne õpe annab oskused nüüdisaja kultuurielu mõtestada ja kajastada, rääkida kaasa ühiskondlikel teemadel, siduda edukalt teooriat ja praktikat ning rakendada õpitut erinevat tüüpi kultuuritekstide kirjutamisel alates arvustustest kuni teadusartiklini. Meil on paindlik sessioonõpe kohtumistega paar korda kuus. 

  • Kultuurikorraldus on mõeldud kultuurialal töötavatele praktikutele, aga ka kultuurivaldkonda tööle asuda soovijaile, kes orienteeruvad kultuuris juba hästi, kuid vajavad lisateadmisi kultuuripoliitika ja -teooriate, ettevõtluse, õigusaktide ja juhtimise vallas. Õppekava pakub suurepäraseid võimalusi luua koostöövõrgustikke ja vahetada teadmisi teiste praktikutega, sest paindlik sessioonõpe sobib ka töötavatele inimestele.

  • Etnoloogia, folkloristika ja rakendusantropoloogia õppekava, kus saad spetsialiseeruda ühele erialale. Õpingute käigus omandad teoreetilised ja metodoloogilised tööriistad kultuuriliste ja ühiskondlike probleemide analüüsiks inimkesksest vaatepunktist. Õpid töötama nii tekstide kui ka visuaalse materjaliga ning saad selgeks uurimistöö tegemise eetikapõhimõtted.  

  • Folkloristikat ja pärandirakendused (inglise keeles). Tegemist on Tartu Ülikooli kultuuriteaduste instituudi ja Viljandi kultuuriakadeemia ühise rahvusvahelise õppekavaga, mis annab teadmisi ja oskusi, mida on vaja kultuuripärandi avaral väljal kriitiliselt mõtlemiseks ning konstruktiivselt tegutsemiseks. Sa õpid märkama ainelise ja vaimse kultuuripärandi loomise protsesse ning vastutustundlikult käsitlema kultuuripärandi ühiskondlik-kultuurilist ja majanduslikku potentsiaali. Omandad ka analüüsioskusi, uurimismeetodeid ja töökogemusi, millele on hea rajada karjäär või doktoriõpingud. 


    Ingliskeelsetele õppekavadele saab esitada avaldusi 15. märtsini, eestikeelsetele 28. juunini. Ühe õppeastme kohta saab iga kandidaat esitada kuni kaks avaldust – nende hulka loetakse nii eesti- kui ka võõrkeelsesse õppesse astumise avaldused.

    Avaldusi saab esitada SAIS-is.

#instituudist
Ulaanbaatar 2019
#instituudist

Chahal Garg kaitseb 13. märtsil „Folkloristika ja pärandirakenduste“ õppekaval oma magistriprojekti

13. märtsil kell 10.15 kaitseb Chahal Garg „Folkloristika ja pärandirakenduste“ õppekaval magistriprojekti „CRAFTECH FUTURES: Käsitöö ja tehnoloogia konvergentsi spekulatiivsed tulevikud“.
#instituudist