Autor:
Pixabay

Uute tugitöötajate tutvustus

Kultuuriteaduste instituudiga on liitunud kolm uut tugitöötajat, neist üks täiesti uuel ametikohal - asjaajamiskorralduse spetsialist.

Saame nende igapäevatööga lähemalt tuttavaks: 

Helen Hanni - asjaajamiskorralduse spetsialist

Kultuuriteaduste instituuti asusin tööle märtsi alguses. Eelnevalt olen töötanud mitmel administratiivsel ametikohal, aga ka kirjandusmuuseumis, mistõttu olid mitmed uued kolleegid juba varasemast tuttavad. 

Ehkki ülikooli süsteemide ja dokumentide vormistamise kohta on õppida veel palju, võib minu poole  pöörduda, kui on vaja abi kuluaruande, esildise, lepingu või hinnapakkumisega.

Esmaspäevast neljapäevani võib mind leida ruumist nr 204, mulle võib ka kirjutada helen.hanni@ut.ee

Vabal ajal toimetan aias või külastan heameelega teisi aedu, eesotsas TÜ botaanikaaiaga.

Rika Tapper - eesti ja võrdleva rahvaluule osakonna õppekorralduse spetsialist

Töötan eesti ja võrdleva rahvaluule osakonna õppekorralduse spetsialistina. Taustalt olen lõpetanud skandinavistika ja uurinud üleloomulike olenditega kohtumisi vanapõhja saagades. Varasemalt olen õpetanud keelekursusi, kuid omandamaks uusi oskusi ja kogemusi, soovisin tulla tööle eesti ja võrdleva rahvaluule osakonda. Minu peamiste tööülesannete juurde kuulub  nõustamine õppekorralduslikes küsimustes, kuid minu poole võib julgelt pöörduda ka seoses õppetööga seotud dokumentatsiooniga. 

Olen kättesaadav ruumis 208 või e-posti teel rika.tapper@ut.ee.

Marko Tiido - raamatukoguhoidja 

Raamatukogu tööga alustasin maailma keelte ja kultuuride instituudi (end kolledž) raamatukogus ülikooliõpingute ajal. Aja jooksul on töö olemus muutnud ning kohustused ja tööülesanded vahetunud. Töö kultuuriteaduste instituudis näib uue ja huvitava väljakutsena, sest ette on tulemas täiesti uut laadi eesmärgid.

Hetkel on kõige suuremaks ettevõtmiseks meie kolme erialakogu korrastamine ning kolimiseks ettevalmistamine, et peale remonti saaks avada instituudiülese ühtse raamatukogu – kultuuriteaduste instituudi raamatukogu. 

Praegu tegelen rahvaluule osakonna raamatukoguga ning lähiajal lisandub etnoloogia raamatuvara. Peale seda hakkab töö maja esimesel korrusel kirjanduse- ja teatriteadlaste juures. Kogu protsessi käigus on väga oluline ka osakonna töötajate sisend, mistõttu ootan hea meelega teie arvamusi ning ettepanekuid. 

Olen õppejõududele ja tudengitele kättesaadav T–N kell 10–14 ruumis 208. Teistel aegadel võib julgelt ühendust võtta e-posti teel marko.tiido@ut.ee.

Kultuuriteaduste instituudi Tervisekuu bingo

Aprill oli kultuuriteaduste instituudis tervisekuu!

Vladimir Sazonov

Vladimir Sazonov