Autor:
Erakogu

18. oktoobril toimub konverents "Välitööd kui põlvkondade dialoog"

18. Akadeemilise Rahvaluule Seltsi konverents "Välitööd kui põlvkondade dialoog" toimub 18. oktoobril Eesti Kirjandusmuuseumi saalis. 

Akadeemilise Rahvaluule Seltsi 18. välitööde konverentsi teema “Välitööd kui põlvkondade dialoog” toob arutelu keskmesse küsimuse sellest, kuidas mõjutab uurija ja uuritavate põlvkondlik kuuluvus nii välitöösituatsiooni õhustikku kui ka kogutava materjali ning uurimisallikate iseloomu.

Põlvkondlikkuse küsimus tõuseb ehk selgemini esile siis, kui uurija ja uuritav kuuluvad erinevatesse põlvkondadesse, näiteks siis, kui noor uurija küsitleb vanemaealisi inimesi või siis, kui keskealised asuvad uurima lastepärimust. Samas võib see teema tõstatuda ka siis, kui uurija ja uuritav kuuluvad samasse põlvkonda. Millistel juhtudel tõstatub põlvkondlikkuse küsimus olulise mõjurina, millistel jääb see aga tagaplaanile ning olulisemaks saab hoopis sama kultuuriruumi või kogemuste jagamine? Mis on põlvkondliku erinevuse võimalikud ohud ja probleemkohad? Mis on eelised? Kas selline olukord pigem rikastab uurimust või jäävad peale erinevused ja mittemõistmine? Näiteks võivad noore uurija ja vanema uuritava kohtumisel tekitada vastuolusid nii mäluprobleemid kui ka erinevad väärtused, sh uuritav ei pruugi pidada noort uurijat tõsiseltvõetavaks. Teisalt võib vanusevahe mõjuda ka positiivselt, näiteks võib just noore inimese huvi panna eaka meenutama olukordi ja jutusüžeid, mida aktiivses mälus enam pole. Küsimus põlvkondlikkusest on oluline ka diakroonilisest perspektiivist. Üksikisiku vaatepunktist võib küsida, kuidas on mõjutanud uurija suhet konkreetse eagrupi pärimusse tema enda vanuse kasv. Mis tunne on oma varasemate välitööde materjale üle vaadates kohtuda oma noorema minaga? Oluline on ka distsipliini ajaloo vaatepunkt, näiteks küsimus sellest, kuidas on uuritavate ja uurijate põlvkondlik suhe eri aegadel erinenud. Kuidas suhestuvad omavahel eri põlvkondade uurijate välitöö praktikad ja kogemused?
 

PÄEVAKAVA

11.00 avasõnad

11.15-13.45

Piret Voolaid Kanada eestlaste koolipärimus – põlvkondade dialoog (Eestiga)

Svetlana Karm Soome-ugri uurimisreisid kolleegide jälgedes

Eda Kalmre “Jutustan, nagu arvan (vajaliku olevat) …” Tõde ja valikud eluloojutustustes

Lodewyk Barkhuizen Habit, Memory, and Difference: Intra-Inter-Generational Dialogue beyond Human Agency

Maarja Kaaristo Navigating the Generational Dynamics: Reflections on Fieldwork with Canal Boaters in North West England
 

lõuna 
 

14.45-16.15

Mari-Ann Remmel “Isand Aeg lõhub kõik halli mineviku sünged kantsid Aja vaim Jaan Remmeli (1934-2007) noorpõlve jäädvustustes

Andreas Kalkun Intiimsed vestlused eakate naistega. Iga, sugu ja muud asjaolud

Anu Korb Välitöökohtumised läbi aastakümnete
 

kohvipaus
 

16.45-17.45 vestlusring: Juhatab Pihla Maria Siim. Osalevad Tiiu Jaago, Risto Järv, Janika Oras ja Elo-Hanna Seljamaa

17.45 esitlus: Valdo Valper Maa-ameti kohapärimuse kaardirakenduse kümnes ala – Koeru kihelkond

 

Konverentsi koduleht ja teesivihik 

Konverentsi korraldajad: Akadeemiline Rahvaluule Selts, Eesti Kirjandusmuuseum, Tartu Ülikooli Kultuuriteaduste Instituudi Eesti ja võrdleva rahvaluule osakond. Konverentsi toetab Eesti Kultuurkapital.

ESITIS konverents

Tontidest, UFO-dest, projektipõhisest rahastusest ja religioonidevahelisest dialoogist – loe ja vaata, mis toimus rahvusvahelisel konverentsil ESITIS 2024!

Kadri Voorand

Uueks Tartu Ülikooli vabade kunstide professoriks saab muusik Kadri Voorand