Autor:
Karel Korp

Ilmus Tartu Ülikooli teadlaste osalusel valminud Eesti inimarengu aruanne

Teisipäeval, 21. veebruaril ilmus Eesti inimarengu aruanne 2023 „Vaimne tervis ja heaolu“, mis on varasematest mahukam ja valminud seni suurima autorkonna koosloomes, mille 70 kaasautorist 27 on seotud Tartu Ülikooliga.

Eesti inimarengu aruanne (EIA) 2023 „Vaimne tervis ja heaolu“ on SA Eesti Koostöö Kogu kümnes väljaanne. Aruannet koostati kaks aastat koostöös 70 tunnustatud teadlasega (vt autoridpeatoimetajad ja toimetajad). Aruande üks põhijäreldusi on, et Eesti on jõudnud inimarengus kõrge tasemega riikide hulka, kus igapäevaelu põhiküsimus pole enam ellujäämine, vaid parem elukvaliteet ühes pürgimusega olla vaimselt terve. Nii inimeste vaimne tervis kui ka ühiskonna valmisolek kriisideks sõltub inimeste sotsiaalsest ja emotsionaalsest turvatundest ning kogukonna tundest.

Aruandes käsitletaksegi vaimse tervise ja heaolu toimemehhanisme, keskendudes elukeskkonnast (suhte,- digi- ja füüsiline keskkond) ning eluviisist põhjustatud teguritele. Aruande põhisõnumite ja ettepanekutega on võimalik tutvuda siin

Aruandesse panustasid etnoloogia kaasprofessor Aet Annist ja EFRA eriala vilistlane Mirjam Rennit kirjutades füüsilise keskkonna ja vaimse tervise heaolu suhtest peatüki "Kliimamure kui inimeste ja keskkonna suhete vahendaja". 

21. veebruaril toimus Riigikogu suures saalis olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Eesti inimarengu aruanne 2023. Vaimne tervis ja heaolu“ arutelu, mille ülekannet saab vaadata Riigikogu lehelt.

Eesti inimarengu aruanne on iga kahe aasta tagant ilmuv artiklite kogumik, mis peegeldab ja mõtestab Eesti ühiskonna sotsiaal-majanduslikku olukorda ja võimalikke arengusuundi.

 

Ajakirjanike vestlusring

Keerukate teemade selgitamisel on teadlased ajakirjanikele väga oodatud partnerid

Meediakajastus

JÄRELVAATA: milline on meedia roll ühiskonna kestliku kursi kujundamisel?

Inimesed vaatlemas linde

Avasta Eesti loodust Loodusloovusfestivali retkedel