Autor:
Mariana Tulf

Kultuuriteaduste instituudis saab valida nelja magistriõppekava vahel

Eestikeelsed magistriõppekavad: 

Ingliskeelne magistriõppekava:

Etnoloogia, folkloristika ja rakendusantropoloogia õppekaval saad spetsialiseeruda etnoloogia, folkloristika või rakendusantropoloogia suunale. Õpingute käigus omandad teoreetilised ja metodoloogilised tööriistad kultuuriliste ja ühiskondlike probleemide analüüsiks inimkesksest vaatepunktist. Õpid töötama nii tekstide kui ka visuaalse materjaliga ning saad selgeks uurimistöö tegemise eetikapõhimõtted.
Meil on sessioonõpe, milles on suur rõhk iseseisval tööl. Isikupärase õpitee keskmes on sinu enda uurimishuvi, mille toetamiseks on jäetud ruumi valikutele nii õppekavasse kuuluvate kui ka muude õppeainete hulgast.  
Õppekava üks tugev külg on asjaolu, et siin on etnoloogia ja folkloristika eriala õpetamise ajalooline järjepidevus kombineeritud tänapäeva ühiskondlikult aktuaalsete teemadega ühes võrdleva lähenemisega.  

Kirjandus- ja teatriteaduse õppekavas käsitletakse läbivalt kirjanduse ja teatri suhet kunstide, filosoofia ja ühiskonnaga. Sa tutvud moodsate kultuuriteooriatega ning omandad kirjandus- ja teatriteadusliku uurimistöö oskused. Sa tegeled kirjanduse ja teatri retseptsiooni ja rolliga ühiskonnas, vaatled eesti kirjandust ja teatrit avaramas, maailmakirjanduslikus kontekstis, suhetes teiste maade kirjanduse ja kultuuriga ning teiste kunstide ja meediumidega (fotograafia, film, koomiks jne) ja tehnoloogiaga üldisemalt. 
Aktuaalsed on üldine ja võrdlev poeetika, soouuringud, teatri- ja kirjandusteooriad ning kirjanduse filosoofia, narratoloogia ja narratiiviuuringud, nüüdisdramaturgia, kirjandus veebis, õudus- ja ulmekirjandus, autobiograafiauuringud, baltisaksa kirjanduse ja kultuuri uuringud ning ilukirjanduse tõlkimine. Akadeemilise süvapädevuse omandamise alternatiivina on võimalik õppekava läbida rakenduslikul või loovkirjutuse suunal.

Kultuurikorralduse õppekaval saad nii akadeemilisi teadmisi kui ka praktilisi oskusi, mis on vajalikud pädevaks tegutsemiseks kultuurivaldkonna spetsialisti ja juhina. Õppeained hõlmavad paljusid kultuurivaldkondi, tänapäeva kultuuriteooriaid ja -poliitikat ning uurimistöö metoodikaid. Magistrandid saavad end arendada loovettevõtluse, kultuuriturunduse, organisatsioonijuhtimise ja intellektuaalse omandi õiguse alal. 
Kaks aastat kestev sessioonõpe sisaldab nii iseseisvat tööd kui ka loenguid, seminare ja praktikat. Kontaktõpe toimub kaks korda kuus reedest pühapäevani Tartus.  
Õpingute juurde kuulub praktika kultuurikorraldusega tegelevas asutuses.  

Folkloristika ja pärandirakenduste õppekaval sa õpid märkama ainelise ja vaimse kultuuripärandi loomise protsesse ning vastutustundlikult käsitlema kultuuripärandi ühiskondlik-kultuurilist ja majanduslikku potentsiaali. Omandad ka analüüsioskusi, uurimismeetodeid ja töökogemusi, millele on hea rajada karjäär või doktoriõpingud. 
Kultuuripärand toimib tänapäeva üleilmastunud maailmas ressursina, mida kasutavad nii üksikisikud kui ka kogukonnad, nii riigid kui ka ettevõtted. Koolitame spetsialiste, kes mõistavad kultuuripärandi olemust ja rakendamise võimalusi ning sellega seotud sotsiaalseid, ühiskondlikke ja majanduslikke aspekte. 
Õpe toimub päevaõppena. Spetsialiseeruda saad kas pärimuse ja kultuuripärandi analüüsile (õpe Tartus) või käsitööpärandi uurimisele ja rakendamisele (õpe Tartus ja osaliselt Viljandis). Mõlemal suunal omandad kultuuriuurimise kesksed meetodid ning teadmised projektijuhtimisest ja ettevõtlusest. 


Magistriõppe vastuvõtt algas 1. veebruaril ja kestab 26. juunini 2024. Avalduste esitamine SAIS-is

Vastuvõtt inglisekeelsetele õppekavadele algas 2. jaanuar (registreeruda saab Dreamapply's) ja SAIS-i kaudu alates 1. veebruarist. Õppekavadele registreerumine lõpeb 15. märts 2024

tudengid koridoris

Sel kevadel avab Tartu Ülikool doktoriõppes 189 õppekohta

Lahtiste uste päev, kultuuriteaduste instituut, kirjandus ja kultuuriteaduste õppekava

Lahtiste uste päev kultuuriteaduste instituudis pakub nii loovust kui ka huumorit

Tartu Ülikooli peahoone

Algas kandideerimine Tartu Ülikooli magistriõppesse ja ingliskeelsesse bakalaureuseõppesse