Septembris toimub rahvusvaheline konverents „Postsotsialistlikud mälukultuurid muutumises"

20.-23. septembril toimub Tallinna Ülikoolis rahvusvaheline konverents „Postsotsialistlikud mälukultuurid muutumises (Post-socialist Memory Cultures in Transition)“. Konverentsil arutleb üle 120 uurija üle maailma Ida-, Kesk- ja Kagu-Euroopa mälukultuuride dünaamika üle, mida mõjustavad riikidevahelised, piirkondlikud, rahvuslikud ja kohalikud pinged ja vastasmõjud ning mida veelgi võimendab Venemaa hävitav sõjaline sissetung Ukrainasse.

Konverentsi plenaaresinejad Tatjana Zhurzhenko (Ida-Euroopa ja rahvusvaheliste uuringute keskus, Berliin) ja Maria Mälksoo (Kopenhaageni ülikool) keskenduvad mälupoliitika küsimustele Ukraina sõja kontekstis. Erica Lehrer (Concordia ülikool) problematiseerib muuseumi dekoloniseerimist Kesk-Euroopa keskselt. Joanna Wawrzyniaki (Varssavi ülikool) plenaarettekande fookuses on neoliberalismi ja mälukultuuri suhted ning Andrea Petö (Kesk-Euroopa ülikool) arutleb mälukultuuri muutuste üle illiberaalses demokraatias.

Konverentsi täisprogrammiga on võimalik tutvuda siin.

Kõik kuulajad on oodatud end registreerima 10. septembriks lisatud lingi kaudu. Osalustasu ei ole, ent vastavalt osalusele tuleb tasuda kohvipauside ja lõunate eest.

Konverentsi kaaskorraldavad PRG1097 “Practices and Challenges of Mnemonic Pluralism in Baltic History Museums” (TÜ) ja ERC projekt "Translating Memories: The Eastern European Past in the Global Arena" (TLÜ) koostöös rahvusvahelise mäluuuringute assotsiatsiooni töögrupiga PoSoCoMeS.

 

Bengt af Klintberg

5. oktoobril peab Bengt af Klintberg professor Walter Andersonile pühendatud loengu

Konverents

Esimene Eesti humanitaarteaduste aastakonverents ootab paneelide ja töötubade ettepanekuid