Autor:
Pixabay

UNESCO õppetool osaleb ohustatud keelte velmamise ja kultuurilise mitmekesisuse hoidmise projektis

Veebruaris algas Euroopa Horisondi raamprogrammi kaudu rahastatav projekt, mille eesmärk on ohustatud keelte velmamine ja kultuurilise mitmekesisuse hoidmine. Tartu Ülikoolist osaleb rahvusvahelises konsortsiumis RISE UP (Revitalising Languages and Safeguarding Cultural Diversity) vaimse kultuuripärandi rakendusuuringute UNESCO õppetool. Austria innovatsiooni, teaduse ja tehnoloogia valdkonna mittetulundusühingu Minds & Sparks juhitud kolm aastat kestvas projektis osalevad kuuest Euroopa riigist kaheksa partnerasutust ning kogu projekti eelarve ulatub üle 1,8 miljoni euro. Projektis on kesksel kohal viie ohustatud keele juhtumianalüüsid, milles seas on Eestist tähelepanu keskmesse võetud seto keel. Üks projekti oodatavaid tulemusi on uute digivahendite loomine ohustatud keelte velmamiseks.

Keeles väljendatakse ühelt poolt inimese isiklikku identiteeti, kuid teisalt leidub selles palju viiteid keelekogukonna kultuurile ja ajaloole. Keel on tihedalt põimunud nii tunnete kui ka traditsioonidega, mille alalhoidmine on tähtis, sest see võimaldab inimesel tunnetada oma juuri. Projekti RISE UP eesmärgiks on võimestada ohustatud keele kasutajaskonda ja sisendada kindlustunnet hääbumistraumast taastumiseks. Selleks analüüsitakse keelepoliitika mõju keele ohustatusele, luuakse ühendusvõimalused eri huvigruppide (keele õppijate, uute kasutajate ning aktiivsete kõnelejate) vahel ning jagatakse infot juba toimivate kogukondi toetavate töövahendite kohta. Eelkõige noorte, aga ka huviliste laiema ringi kaasamiseks töötatakse lisaks välja uusi digivahendeid ohustatud keelte taaselustamiseks.

Konsortsiumi avaüritusel Viinis 16.-17. veebruaril astusid ettekandega Euroopa Liidu ohustatud keeli puudutavatest suunistest üles Euroopa Komisjoni Teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraadi amentik Irena Kowalczyk-Kedziora ja projektinõunik kaasava ühiskonna alal Melpomeni Vyzika. Tartu Ülikoolist osalesid Viinis avaüritusel vaimse kultuuripärandi rakendusuuringute UNESCO õppetooli juhataja Kristin Kuutma ja uurija Christiana Holsapple.

Tartu Ülikooli ülesandeks projektis on uurida ja analüüsida keelepoliitilisi suuniseid ning nende mõju ohustatud keeltele erinevates Euroopa riikides nii ajalooliselt kui ka kaasajal. Sealjuures pööratakse tähelepanu erinevate keelepoliitika tasandite (Euroopa Liidu, riigi ja kohaliku kogukonna tasandi) vastastikusele mõjule ja uuritakse näiteks, kuidas vähemuskeelte huvirühmad ise keelepoliitikat mõjutada saavad. Projekti käigus teeb Tartu Ülikooli UNESCO õppetool koostööd Ahto Raudoja ja Helen Külvikuga Seto Instituudist ning seto kogukonda uurinud Tartu Ülikooli keelesotsioloogia kaasprofessori Kadri Koreinikuga

 

#koostöö #teadus

Etnoloogia osakonna uurimisprojektist „Mäletamise paljusus Balti ajaloomuuseumides: praktikad ja väljakutsed“

Etnoloogia osakonna uurimisprojekt „Mäletamise paljusus Balti ajaloomuuseumides: praktikad ja väljakutsed“  kaaskorraldajaks konverentsile „Post-Socialist Memory Cultures in Transition“.
#instituudist #koostöö #rahvusvaheline
Kohtumine Hue Ülikooli rahvusvahelisete suhete ülikooliga

Ülikooli teadlased alustavad koostööd Vietnami kolleegidega

#koostöö
Konverents "Noorte hääled" 2023

Konverents „Noorte hääled” toimub 11.–12. mail