Autor:
UNESCO õppetool

Uus teadusartikkel antropoloogilisest lähenemisest üleilmsetele väljakutsetele

Kaasprofessor Aet Annisti kaasautorlusel on ilmunud artikkel "Jeopardised Futures. Scanning the Horizon in a Changing Climate", mis koondab kaasuseid maailma eri paigust inimeste suhte kohta tulevikuga, eriti seoses kliimamuutusega. 

Artikkel annab ülevaate tuleviku uurimisest antropoloogias ja selle seosest kliimateemadega, analüüsimaks, kuidas inimeste eluhorisondid on küllastunud erinevatest muredest, mida nähakse saabuvat eri ajahetkedel ja mis jõuavad tähelepanu keskmesse vastavalt oma pakilisusele. 

Sedamööda, kuidas teadlikkus kliimakriisist suureneb, liigub see teema tähelepanu valgusvihku, vallandades emotsioone ja tegevusi. Selline valgusvihk võib aga tähendada, et tähelepanu ei jagu samaaegsetele muudele keskkondlikele ja igapäevasematele kriisidele. Ainult ujutades valgusega üle kogu samaaegsete murede maastiku ja näidates nende kriiside omavahelisi seoseid on võimalik selgelt mõista ja artikuleerida tulevikku. 

 

Futures jeopardised: Scanning the horizon in a changing climate

Autorid: Annist, Aet; Plüschke-Altof, Bianka; Horstmann, Alexander; Walker-Crawford, Noah; Plaan, Joonas 
In: Gilberthorpe, Emma (Ed.). ASA Monograph: Anthropological perspectives on Global Challenges. (164−185). Routledge.

Image
raamatu kaanepilt

Vaata ka vaimse kultuuripärandi rakendusuuringute UNESCO õppetooli kodulehte ja Facebooki lehte.

Ajakirjanike vestlusring

Keerukate teemade selgitamisel on teadlased ajakirjanikele väga oodatud partnerid

Meediakajastus

JÄRELVAATA: milline on meedia roll ühiskonna kestliku kursi kujundamisel?