Autor:
Mariana Tulf

Etnoloogia ja folkloristika eriala võimaldab uurida inimeste tavalist ja tavatut elu

Sisseastumisperiood on märkamatult taas kätte jõudnud ning sellele mõeldes valmis kirjanduse ja kultuuriteaduste õppekava tudeng Kadi Priil eriala populariseerimise praktika raames paar videot, kus ta vestleb kahe bakalaureuse folkloristika ja etnoloogia tudengiga nende õpingutest. 
 

Etnoloogia tudengi lugu: inimeste täiesti tavaline eriline elu 


Video vaatamiseks klõpsa SIIA

 

Folkloristika tudengi lugu: mida tähendab olla folkloristika tudeng 

Video vaatamiseks klõpsa SIIA  
 

"Eriala populariseerimise praktika" (3 EAP) on 2023/24 õppeaastast käima läinud praktikaaine, et pakkuda võimalust kõigile tudengitele sooritada praktika paindlikult. Oluline on meeles pidada, et 2023/24. õa sisse astunud bakalaureusetudengitele on praktika sooritamine õpingute jooksul kohustuslik, seega on antud õppeaine üks võimalus oma praktika sooritamiseks.

Eriala populariseerimise praktikat saab sooritada ampsudena, st need üliõpilased, kes on juba praktikal käinud, kuid kellel jääb vajalikust EAP-de mahust tunde puudu; need üliõpilased, kes ei saa erinevatel põhjustel mõne asutuse juures praktikat sooritada; need üliõpilased, kes soovivad teha mitu väiksemat praktikaülesannet pikema aja jooksul ning need üliõpilased, kel on endal mõte või idee, mida nad soovivad ise teha selleks, et nende eriala oleks ülikoolis, meedias ja laiemas avalikuses rohkem nähtav.

Selle kursuse eesmärk on rakendada õpingute käigus omandatud teoreetilisi ja praktilisi teadmisi oma põhierialal. Praktika käigus õpitakse seostama seni omandatud oskusi, et populariseerida oma eriala vabalt valitud viisil, eesmärgiga mõista ja avastada oma eriala väljendusviise, sealhulgas arendada ülekantavaid oskusi (eesmärkide seadmine, ajajuhtimine, suhtlemisoskus, algatusvõime, kohanemisvõime jne). Samas annab õppeaine võimaluse oma eriala mõtestada laiemas kontekstis ning rakendada õpitud teoreetilisi ja praktilisi erialateadmisi. 
 Lisainfo praktikate kohta.

 

VKP loenglavastuse lõpupilt

Vabade kunstide professuuri loengetenduse loomislugu

Kultuuriteaduste instituudi Tervisekuu bingo

Aprill oli kultuuriteaduste instituudis tervisekuu!