Autor:
Tartu Ülikool

Rahvusvaheline töötuba "Kesk-Aasia vaidluslikud asutused: väljavaated, mured ja tasakaal"

9.-11. mai 2024 korraldab Tartu Ülikooli Orientalistika Keskus rahvusvahelise töötoa "Kesk-Aasia vaidluslikud asutused: väljavaated, mured ja tasakaal".

PROGRAMM    ABSTRAKT

Viimase kümnendi ja eriti viimaste aastate jooksul on toimunud olulisi muutusi ühiste rahvusvaheliste huvide ja murede valdkonnas – Kesk-Aasias. Senised tasakaalud regioonis muutuvad märgatavalt mitmete poliitiliste võimude ametlikel ja mitteametlikel mõjutustel, vaevledes seal domineerimise pärast. Peamised küsimused Euroopa ja rahvusvahelise üldsuse jaoks puudutavad arusaamist käimasolevast protsessist, uute tasakaalude kujundamisse kaasamise võimalusi ja perspektiive ning võimalikke riske.

Konverentsil keskendutakse mitmetele Kesk-Aasia piirkondade ja seda ümbritsevate aladega (nt Kaukaasia, Lähis-Ida jne) seotud teemadele. Selle eesmärk on arutada selliseid teemasid nagu:

· Poliitilised süsteemid ja arengud (nt populism),

· Rahvusvahelised suhted ja piirkondlikud organisatsioonid (Kesk-Aasia ja Euraasia organisatsioonid, sealhulgas "Shanghai koostööorganisatsioon"),

· Tõusvad revisionistlikud jõud piirkonnas (Venemaa, Hiina, Türgi, Iraan)

· Julgeoleku dilemmad ja väljakutsed (nt hübriidohud, regionaalne ja rahvusvaheline terrorism, Venemaa ja Hiina teabekampaaniad mõjutamiseks, spionaaž, küberrünnakud, organiseeritud kuritegevus, salaoperatsioonid, hõlbustatud migratsioon, erinevate huvigruppide radikaliseerumine, sabotaaž, poliitiline väljapressimine, kosmosekonkurents, ressursside nappus, energiasõltuvus, kaubandussõjad ja majanduslik konkurents jne),

· Globaliseeruva maailma ja tasakaalu ümberkorraldamise kultuurilised ja sotsiaalpoliitilised aspektid ja muud kaasaegsed väljakutsed.

Konverents kutsub teadlasi ja eksperte arutlema nendel ja muudel seotud teemadel ning tervitab erinevaid teoreetilisi ja rakenduslikke lähenemisviise.


Üritust on võimalik jälgida zoomis - sessioonid 1-4 ja veebiseminar „Tokyo Ülikool - Tartu Ülikool, Hiina, Vene ja Kesk-Aasia“ (Eesti aja järgi), palun registreerige end 7. maiks: https://forms.gle/Pn16or1UCwTnEd1ZA.


Lisateabe saamiseks võtke ühendust prof Vladimir Sazonoviga vladimir.sazonov@ut.ee ja dr Alevtina Solovjeva alevtina.solovyeva@ut.ee