Sündmused

Toimunud sündmused

13.-15. september 2023. Riias peeti noorte folkloristide konverentsi "Beyond the Field: Fieldwork in the 21st Century". Osalesid ka mitmed UNESCO õppetooliga seotud üliõpilased.

Image
Fotol on Siarhiej Makarevich peab ettekannet
Siarhiej Makarevich, kes uurib eri projektide mõju elava pärandi kaitsmisele Läänemere piirkonnas. (autor: Siarhiej Makarevich)

13. september 2023. Glasgow Ülikoolis toimus interdistsiplinaarse Erasmus Mundus ühisõppekava „Education in Museums and Heritage“ avaüritus. Meie rahvusvaheline magistriõppekava „Folkloristika ja pärandirakendused“ on selle osa ja kevadsemestril 2024 ootame Tartusse vaimse kultuuripärandi õppesuuna üliõpilasi.
Loe siit ka õppekava proovilennu kohta
, kes oli Tartus 2023. aasta kevadel.

Image
Uue õppekava üliõpilased Glasgows.
Uue õppekava üliõpilased Glasgows. (autor: Kirsti Jõesalu)

31. august 2023. Esitleti kultuuriteaduste instituudis koosatud analüüsi „Noored eestlased välismaal: lahkumise põhjused, suhted Eestiga ja tagasipöördumine“, mille tellis välisministeeriumi. Autorite seas on ka kaasprofessor Aet Annist UNESCO õppetoolist.
Uudis välisministeeriumi kodulehel.

25. august 2023. Toimusid folkloristika ja pärandirakenduste eriala magistritööde kaitsmised.

5. august 2023. Õppetooli esindajad osalesid seto kuningriigipäeval. Osaleme rahvusvahelises teadusprojektis RISE UP, mille raames on võetud tähelepanu alla ka seto keele säilitamine.

21. juuni 2023. Helsingis esitleti publikatsiooni "State of the Art – Elements for Critical Thinking and Doing", mis võtab kokku transdistsiplinaarse Põhja- ja Baltimaid hõlmava projekti "State of the Art Network".
UNESCO õppetooli esindab Daina Pupkeviciute (etnoloogia nooremteadur). Tema kirjatükki "Attunement, or to Recognise the Unspectacular" (siin, lk 81-85) ilmestab helipilt.

12.-13. juuni 2023. Kristin Kuutma, Siarhiej Makarevich ja Kristi Grünberg osalesid Riias toimunud LIVINDi projekti seminarilSoome keskse kultuuripärandi agentuuri Museovirasto/Finnish Heritage Agency koostööprojekti “Creative and Living Cultural Heritage as a Resource for the Northern Dimension Region (LIVIND)“ (2021-2024) eesmärk on suurendada Põhjala-Balti regioonis teadlikkust elava pärandi rollist kogukondade kestliku arengu, heaolu ja elatusallikana. TÜ UNESCO õppetool juhib projektiga seotud teadlaste töörühma.
Samal ajal kirjutati projektist ka Tartu Ülikooli kestlikkuse infokirjas.

Image
Anita Vaivade giving a presentation
Uurimisrühma tööd esitleb Anita Vaivade Läti kultuurikadeemia UNESCO õppetoolist. (autor: Matti Hakamäki)

7.-10. juuni 2023. Brnos SIEFi (International Society of Ethnology and Folklore) konverentsil esindasid õppetooli

Nad osalesid ka ümarlaual "New horizons for SIEF engagement with UNESCO-ICH".

7. juuni 2023. Õppetooli juhataja professor Kristin Kuutma pidas Heidelbergi ülikoolis ettekande „Intangible heritage politics and the (unattainable) goal of reducing inequalities“. See oli osa avalikust loengusarjast „Immaterielles Erbe: eine Zukunftsressource?“, mis on pühendatud UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse konventsiooni 20. sünnipäevale. Loengusarja korraldab Heidelbergi kultuuripärandikeskus.

Image
heidelberg
Kristin Kuutma ja professor Thomas Schmitt Heidelbergi kultuuripärandikeskusest.

 

Image
historic assembly hall of the Heidelberg Univeristy
Loeng toimus Heidelbergi ülikooli ajaloolises aulas.
Image
the historic assembly hall of the Heidelberg University
Loeng toimus Heidelbergi ülikooli ajaloolises aulas.

Kõiki selle sarja loenguid vaimse kultuuripärandi teemadel saab kuulata siit (YouTube) and siit (Heidelbergi ülikooli kodulehekülg).

 

2. juuni 2023. Toimusid folkloristika ja pärandirakenduste erialal magistritööde kaitsmised. Tomás Londoño Mora kaitses magistritöö “Policies and Practices for Safeguarding Colombia's Food Heritage: A Study of Llanero Traditions, Ajiaco Santafereño, and Cuy”. Juhendaja: etnoloogia lektor Ester Bardone. Oponent: Eesti Rahva Muuseumi vanemteadur Anu Kannike.

Polina Holitsyna kaitses magistritöö “Estonian Pagan Metal Subculture: Community and Authenticity”. Juhendajad: eesti ja võrdleva rahvaluule kaasprofessorid Madis Arukask ja Elo-Hanna Seljamaa. Oponent: Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia teadur Brigitta Davidjants.

Lodewyk Marthinus Barkhuizen kaitses magistritöö “Rethinking Carnival: The Construction and Decay of Allegorical Cars in Cabo Verde’s Carnaval Soncent”. Juhendaja: Elo-Hanna Seljamaa. Oponent: folkloristika teadur Tiina Sepp.

1. juuni 2023. Kristiina Siig kaitses eesti ja võrdleva rahvaluule erialal magistritöö "Kristjan Toropi töö (pärimus)tantsu uurijana – mõjurid ja väljundid". Juhendaja: kultuuriteaduste professor Kristin Kuutma. Oponent: eesti ja üldkeeleteaduse instituudi külalislektor Juha-Matti Aronen.

11. mai 2023. Professor Kristin Kuutma kommenteeris Weimari Franz Listi muusikaülikooli transkultuuriliste muusikauuringute UNESCO õppetooli hoidja, professor Tiago de Oliveira Pinto veebiettekannet "How "alive" does Living Heritage ought to be? On evaluating intangible culture in the context of sustainable development". Arutelu oli osa UNESCO õppetoolide koostöös sündinud vaimse pärandi ja kestliku arengu seostele pühendatud veebiseminaride sarjast, mida veab eest Pariisi Cergy Ülikooli vaimse kultuuripärandi ja kestliku arengu UNESCO õppetool. 

11. mai 2023. Etnoloogia nooremteadur Siarhiej Makarevich pidas Tartu Ülikoolis toimunud noorte kultuuriuurijate konverentsil "Noorte hääled" ettekande “Safeguarding Intangible Cultural Heritage as an Academic Project". 

12. aprill 2023. Toimus kohtumine vabade kunstide professori, moekunstniku ja keskkonnaaktivisti Reet Ausiga. Jaak Kilmi ja Lennart Laberenzi dokumentaalfilmi „Moest väljas“ (2015) vaatamise järel arutleti jätkusuutlikuma tarbimise üle. 

29. märts 2023. Etnoloogia vanemteadur Aet Annist pidas Tartu Loomemajanduskeskuses toimunud seminaril „Roheline elukeskkond – kas kulu või (vaimse) tervise kindlustus“ ettekande "Kliima ja keskkonnaliikumised: kuidas vaadata hirmsasse tulevikku". Kestlikule ruumiplaneerimisele ja tervist toetavate lahenduste otsimisele pühendatud seminari korraldas Tartu Ülikooli kestliku arengu keskus. Seminar on järelvaadatav.

13. märts 2023. Folkloristika ja pärandirakenduste õppekava magistrant Chahal Garg kaitses magistriprojekti „CRAFTECH FUTURES: Käsitöö ja tehnoloogia konvergentsi spekulatiivsed tulevikud“. Tööd juhendas eesti ja võrdleva rahvaluule kaasprofessor Elo-Hanna Seljamaa ja retsenseeris Kõrgema Kunstikooli Pallase lektor, moedisainer Kairi Lentsius. Magistriprojekti praktilise osaga saab tutvuda siin

12. märts 2023. Professor Kristin Kuutma rääkis Vikerraadio saatesarjas "Laulupeo nähtamatud lood" laulupidude püsimajäämise põhjustest. Saadet juhtis Kadri Põlendik.

5. märts 2023. Professor Kristin Kuutma kõneles Vikerraadio saatesarjas "Laulupeo nähtamatud lood" laulupeo traditsiooni kujunemisest. Küsimusi esitas Kadri Põlendik. 

16.-17. veebruar 2023. Kristin Kuutma ja Christiana Holsapple osalesid Viinis toimunud rahvusvahelise koostööprojekti "Keelte velmamine, kultuurilise mitmekesisuse hoidmine" (Revitalising Languages and Safeguarding Cultural Diversity; RISE UP) konsortsiumi avaüritusel. Kolm aastat vältavat projekti rahastatakse Euroopa Horisondi raamprogrammi kaudu. Projekti eesmärk on võimestada ohustatud keele kasutajaskonda ja sisendada kindlustunnet, mis aitaks hääbumistraumast toibuda. Selleks analüüsitakse keelepoliitika mõju keele ohustatusele, luuakse ühendusvõimalused eri huvigruppide (keele õppijate, uute kasutajate ning aktiivsete kõnelejate) vahel ning jagatakse infot juba toimivate kogukondi toetavate töövahendite kohta. Üks oodatavaid tulemusi on uute digivahendite loomine ohustatud keelte taaselustamiseks.

30. jaanuar - 1. veebruar 2023. Kristin Kuutma osales kultuuri- ja kunstihariduse tuleviku küsimustele pühendatud UNESCO kohtumisel.

28. november - 3. detsember 2022. Kristin Kuutma esindas Eestit Marokos Rabatis toimunud UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse konventsiooni valitsustevahelise komitee 17. istungil.

29.-30. november 2022. Eesti Kirjandusmuuseumis toimus 12. traditsioonilise laulu konverents "Meeleheitest lootusesse - kooslaulmise mõju ja tähendused". Konverentsi korraldas Eesti Rahvaluule Arhiiv koostöös Eesti-uuringute Tippkeskuse ja TÜ vaimse kultuuripärandi rakendusuuringute UNESCO õppetooliga. Etnoloogia nooremteadur Siarhiej Makarevich pidas ettekande "Singing in Exile: A Case Study of a Vilnius-Based Belarusian Traditional Singing Group". 

3.-4. november 2022. Pariisis toimunud UNESCO õppetoolide võrgustiku 30. aastapäevale pühendatud konverentsil "Transforming knowledge for just and sustainable futures" arutleti hariduse, teaduse, kultuuri ja kommunikatsiooni edendamiseks loodud programmi tulemuste ning koostöö tihendamise võimaluste üle. Veebiülekannet saab järele vaadata siit.

14. oktoober 2022. Kristin Kuutma viis läbi kestliku arengu ideaalide ja pärandipoliitikaga seotud ebavõrdsuse küsimustele pühendatud veebiseminari "Ownership and Rights: Sustainable Development Ideals with Inequalities of Recognition and Resource Command", mis juhatas sisse Pariisi Cergy ülikooli vaimse kultuuripärandi ja kestliku arengu UNESCO õppetooli eestvedamisel oktoobrist juunini vältava arutelude sarja. ​​​Vaimse pärandi vallas tegutsevate UNESCO õppetoolide koostöös sündivates vebinarides on oodatud osalema kõik huvilised. Disputant: Cléa Hance, doktorant, ENS-Paris Saclay.

30. august 2022. Alena Shisheliakina kaitses etnoloogia erialal doktoritööd „Being a woman and being Tatar: intersectional perspectives on identity and tradition in the post-soviet context“ („Olla naine ja tatarlane: identiteedi ja traditsiooni intersektsionaalne perspektiiv postsovetlikus kontekstis“). Juhendaja: professor Kristin Kuutma, oponent: dotsent Yulia Gradskova, Södertörni Ülikool (Rootsi).

5.-7. juuli 2022. Kristin Kuutma osales UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse konventsiooni osalisriikide 9. üldkogul Pariisis. 

Image
Kristin Kuutma VKP üldkogul

"Üldkogu päevakorras oli komitee uute liikmete valimine, komitee ja sekretariaadi tegevusaruanded 2020–2021, komiteed nõustavate vabaühenduste akrediteerimine, vaimse kultuuripärandi fondi eelarve kinnitamine, konventsiooni 20. aastapäeva tähistamine 2023. aastal ja üldkogu protseduurireeglite muudatused. Eelmisel üldkogul ellu kutsutud valitsustevaheline töörühm, kus osales ka Eesti, esitas üldkogule oma soovitused ja nende põhjal koostati parandusettepanekud rakendusjuhistesse, mille üldkogu kinnitas. Töörühma põhiteemad olid rahvusvaheliste nimekirjade olemus ja eesmärgid, kriteeriumid, nimekirjadesse kantud kultuurinähtuste edasine saatus ning kandetaotluste hindamise metodoloogia. Eesti kandideeris vaimse kultuuripärandi komiteesse, kuid ei osutunud seekord valituks. Teises valimisgrupis oli kahele kohale viis kandidaati ja Eesti jäi kolmandaks. Konventsiooni 20. aastapäeva 2023. aastal on UNESCOl plaanis tähistada globaalse kampaaniaga, mis tutvustab elava pärandi mitmekesisust ja olulisust. Eesmärk on tuua esiplaanile kogukondade hääl, tähtsustada vaimse pärandiga seotud võrgustikke ja loovust. Ka riike kutsutakse üles konventsiooni aastapäeva tähistama ja jagama infot oma ettevõtmiste kohta UNESCO elava pärandi veebilehel."

Lisaks Kristin Kuutmale esindasid Eestit Margit Siim UNESCO Eesti Rahvuslikust Komisjonist ning Eike Eller ja Ulvika Hurt Eesti alalisest esindusest UNESCO juures. (UNESCO ERK, Infokiri nr 53, 09.2022

6.-7. juuni 2022. Kristin Kuutma, Chahal Garg ja Siarhiej Makarevich osalesid Helsingis toimunud LIVINDi projekti arutelul. Rahvusvahelise koostööprojekti “Creative and Living Cultural Heritage as a Resource for the Northern Dimension Region (LIVIND)“ (2021-2024) eesmärk on suurendada teadlikkust elava pärandi rollist kogukondade kestliku arengu, heaolu ja elatusallikana. Soome keskse kultuuripärandi agentuuri Museovirasto/Finnish Heritage Agency juhitud projekti peamine rahastaja on Soome välisministeerium. TÜ UNESCO õppetool veab eest projektiga seotud teadlaste töörühma.

17.-18. märts 2022. Kristin Kuutma osales ettekandega "Cultural knowledge and heritage policies in a changing world“ Soomes Jyväskylä Ülikoolis toimunud etnoloogia ja kultuuripoliitika alasel konverentsil „Cultural Knowledge in a Changing World“.

5. märts 2022. Kristin Kuutma kõneles Eesti Folkloorinõukogu 30. aastapäevale pühendatud pärimuspeol "Kaardistajad ja kaardilugejad" Igor Tõnuristi pärandist. 

22. veebruar 2022. Folkloristika ja pärandirakenduste eriala üliõpilane Siarhiej Makarevich kaitses magistriprojekti "Revitalisation of the Local Weaving Tradition in the Hancavičy District (Belarus)" ("Kohaliku kangakudumistraditsiooni taaselustamine Valgevenes Hancavicy piirkonna näitel"). Juhendaja Kristin Kuutma, retsensent Terje Toomistu.

31. jaanuar – 4. veebruar 2022. Talvekool "Transformations, Transfers, Transitions" Tartu Ülikoolis. UNESCO õppetooli hoidja Kristin Kuutma ja anglistika professor Raili Marling olid talvekooli programmijuhid.

1. veebruaril pidas Australian National University professor Laurajane Smith ettekande "The Emotional Politics of Heritage".

13.–18. detsember 2021. UNESCO õppetooli hoidja Kristin Kuutma esindas Eestit UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse konventsiooni valitsustevahelise komitee 16. istungil.

29. november 2021. Kristin Kuutma esines ettekandega "Living heritage and sustainable development interlinked – what does it mean?" LIVIND projekti veebiseminaril.

25.-26. november 2021. Kristin Kuutma arutles Pariisis toimunud kollokviiumil "Nommer/Normer: Approaches pludisciplinaires du patrimoine culturel immatériel" Genfi Ülikooli teaduse ja ühiskonna professor Bernard Debarbieux`ga uurijate ja teiste pärandiga seotud osapoolte suhete üle. 

18. oktoober 2021. Kristin Kuutma ja Elo-Hanna Seljamaa osalesid ettekannetega American Folklore Society 133. aastakonverentsil paneelis "Heritage Studies and Folkloristics".

14. oktoober 2021. Arhitektuurimuuseumis tähistati 30 aasta möödumist Eesti ühinemisest UNESCOga ning UNESCO 75. aastapäeva.

Image
UNESCO ERK 30_Liina Luhats-Ulman

UNESCO ERK peasekretär Kerli Gutman ja UNESCO Eesti Rahvusliku Komisjoni SA nõukogu juhataja Kristin Kuutma. Foto: Liina Luhats-Ulman

4. oktoober 2021. Vaimse kultuuripärandi rakendusuuringute UNESCO õppetooli hoidja Kristin Kuutma esines ERR-i saates "Plekktrumm". 

Image
Kristin Kuutma_Kairit Leibold/ERR

Foto: Kairit Leibold/ERR

22. september 2021. Kristin Kuutma osales ettekandega "Baltica festivali mõju ja sellega seotud kogemused" veebikonverentsil "Baltica Foorum". 

20.-21. august 2021. Seto Leelotarko Kogo, SA Setu Kultuuri Fondi ja UNESCO õppetooli koostöös toimus Obinitsas leelokonverents, kus arutleti seto leelo ja keele – laiemalt kogu seto kultuuri – olukorra üle, küsides, millist mõju on sellele avaldanud UNESCO nimekirjas olemine. 2019. aastal täitus kümme aastat seto leelo kandmisest UNESCO vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja.

Aprill-mai 2021. UNESCO õppetool osales UNESCO elava pärandi osakonna korraldatud mõttetalgutel, kus oli kõne all rahvusvaheliste vaimse kultuuripärandi nimekirjade tulevik.

Märts-aprill 2021. UNESCO koostöö spetsialist Kristiina Porila osales UNESCO elava pärandi osakonna korraldatud koolitusel "Training of National focal points for periodic reporting under the 2003 Convention in the Europe Region".

16. veebruar 2021. Põhja- ja Baltimaade vaimse kultuuripärandi võrgustiku veebiseminar "Experiences with National Inventories", osales professor Kristin Kuutma.

21. jaanuar 2021. Folkloristika ja pärandirakenduste eriala üliõpilane Katarina Stradner kaitses magistritöö „Representatsiooni loomine: taotlus gusli saatel laulmise kandmiseks inimkonna vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja". Juhendaja UNESCO õppetooli hoidja professor Kristin Kuutma, retsensent Kristiina Porila.

14.-18. detsember 2020. UNESCO õppetooli hoidja professor Kristin Kuutma oli Eesti ametlik esindaja UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse konventsiooni üldkogu istungil, mis toimus veebis ja mida koordineeriti Pariisis asuvast UNESCO peakorterist ja Kingstonist Jamaical.

20.-29. oktoober 2020. UNESCO õppetooli kutsel oli kultuuriteaduste instituudis üleval fotonäitus „Eesti pinginaaber eSwatini”. Lisaks toimus 28. oktoobril kohtumine näituse autori Laura Toomlaiu ja UNESCO õppetooli hoidja professor Kristin Kuutmaga.

Image
eSwatini näitus

Kristin Kuutma ja Laura Toomlaid näituse taustal. Foto: Kristiina Porila

8.-10. september 2020. UNESCO õppetooli hoidja professor Kristin Kuutma osales vaimse kultuuripärandi kaitse konventsiooni üldkogul.

August 2020. UNESCO-teemaline paneel rahvusvahelisel ACHS-i (Association of Critical Heritage Studies) kongressil „Futures”. Kristin Kuutma

4.-6. märts 2020. UNESCO õppetooli hoidja professor Kristin Kuutma osales Helsingi Ülikoolis (Helsinki Collegium for Advanced Studies) seminaril „No such thing as heritage”? – From Basic Assumptions and Constructs to Reconceptualizations“, kus esines ettekandega "Critical (Re)conceptualizations in the Politics of Heritage". Salvestus: Helsingi Ülikool.

21. veebruar 2020. Tartu Ülikoolis peeti Eesti Vabariigi 102. aastapäeva kontsertaktus, kus UNESCO õppetooli hoidja professor Kristin Kuutma pidas ettekande „Aastapäev ja muutuvad mõisted“. Salvestus: UTTV

3.-7. veebruar 2020. Talvekool “Troubling Gender: Theory and Method” Tartu Ülikoolis. Soolisus on oluline sotsiaalse sidususe aspekt, mis väärib kriitilist tähelepanu ning on tihedalt seotud ka kultuuripärandiga. UNESCO õppetooli hoidja professor Kristin Kuutma oli talvekooli programmijuht.

9.-14. detsember 2019. UNESCO õppetooli hoidja professor Kristin Kuutma esindas Eestit UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse valitsustevahelise komitee 14. istungil Bogotas, Colombias.

Image
.

Foto: Kristin Kuutma

13. detsember 2019. Õppetooli esindaja osales kultuuriministeeriumi juures tegutseva Eesti vaimse kultuuripärandi nõukogu koosolekul ja tutvustas nõukogu liikmetele õppetooli tegevust.

4. november 2019. UNESCO-teemaline ümarlaud SIEFi (International Society of Ethnology and Folklore) juhatuse koosolekul Marseille’s. Ümarlaua korraldasid TÜ UNESCO õppetooli hoidja Kristin Kuutma ja Anita Vaivade, Läti Kultuuriakadeemia UNESCO õppetooli hoidja. Kõne all oli teadusliku analüüsi roll rahvusvahelises kultuuripoliitikas. Loe lähemalt.

Image
UNESCO chairholders

UNESCO õppetoolide hoidjad Anita Vaivade Läti Kultuuriakadeemiast ja Kristin Kuutma Tartu Ülikoolist. Foto: Kristiina Porila


31. oktoober 2019. Teemaõhtu „Kas laulupidu kõlab ka 100 aasta pärast eesti keeles?”.
Kavas olid ettekanded, paneeldiskussioon ja koorikontsert. Ettekande pidas ka UNESCO õppetooli hoidja professor Kristin Kuutma. Laulupidude näite varal käsitleti kultuuripärandi ja identiteedi seoseid, suhtumist kultuuripärandiks peetud nähtustesse ning nende muutumist ajas. Õhtu lõpetas Tartu Akadeemislise Meeskoori kontsert. Teemaõhtu sai teoks UNESCO õppetooli, laulu- ja tantsupeo juubeliaasta ning „Rahvusülikool 100” koostöös.
Kokkuvõte teemaõhtul räägitust ilmus Eesti Rahva Muuseumi blogis.
Teemaõhtu järelkajana käsitleti 30. novembril laulupeo teemat Klassikaraadio saates Luukamber. Pikema intervjuu annab Marju Lauristin, kommenteerib Kristin Kuutma.

Image
Kas laulupidu kõlab ka 100 aasta pärast eesti keeles

Margit Sutrop, Aet Maatee, Marju Lauristin ja Kristin Kuutma aruteluringis. Foto: Kristiina Porila

19.-20. oktoober 2019. Setomaad külastas festivalikorraldajate delegatsioon Jaapanist. Olümpia-aasta raames peetakse Tokyos 2020. aastal vaimse kultuuripärandi festivali, kuhu soovitakse kutsuda esinema seto leelokoori. Kahe päeva jooksul kohtusid jaapanlased leelokooridega Obinitsas ja Värskas. Nende käigu Setomaale korraldas UNESCO õppetool.

Image
Delegation

Fotod: Marika Ahven

2. mai 2019. Kultuuripärandi päeval, Tartu Ülikooli vaimse kultuuripärandi rakendusuuringute UNESCO õppetooli avaüritusel esinesid loengutega Anita Vaivade (Läti kultuuriakadeemia UNESCO õppetool) ja Katherine Borland (Chicago State University). Teemaks olid vaimse kultuuripärandiga seotud seadusandlus ja pajatustesse pandud erinevused. Oma uurimisteemasid tutvustasid ka magistrandid ingliskeelselt õppekavalt „Folkloristics and Applied Heritage Studies”

Detsember 2018. Kultuuriministeeriumile esitati eksperthinnang "Seto küsimus ja põlisrahva mõiste".

Konverents

Esimene Eesti humanitaarteaduste aastakonverents ootab paneelide ja töötubade ettepanekuid

Tartu Ülikooli uus vabade kunstide professor Peeter Jalakas

Tartu Ülikooli uueks vabade kunstide professoriks saab Eesti lavastaja ja teatrijuht Peeter Jalakas

Kevadlaat

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna kevadlaat innustab taaskasutama ja rohevahetusel osalema